Sunday, 18 October 2009

Jan Hendrik Berkenkamp

Bij het overlijden van Jan Vlieland op 10 januari 1864 in Delft ,staat de volgende aantekening
Zich ook genoemd hebbende Jan Hendrik Berckenkamp Vlieland.
Overledene Jan Vlieland , 60
Moeder Marijtje Vlieland
Plaats Delft
Datum overlijden 10-01-1864
Opmerkingen zich ook genoemd hebbende Jan Hendrikse Berckenkamp Vlieland
Bronverwijzing Delft186431
Ook deze naam komen we weer tegen in het Rotterdams jaarboekje en de kranten .

We gaan weer even terug naar de barones Minckwitz
Marivault hoorde van barones Minckwitz dat ze met behulp van Boutmy zijn koffers uit Katwijk naar London had laten sturen met een schuit die zogenaamd op haringvangst ging. Door deze verklaring liet de Marivault dadelijk bij Boutmy huiszoeking doen en hem op 27 oktober in het dolhuis opsluiten.
Onder de bij Boutmy in beslag genomen papieren vond men ook een briefje van Berkenkamp
Syndic de la marine (Trustee van de marine) te Katwijk. De Marivault droeg een onderzoek naar Berkenkamp op.
Hij moest daarbij de eerbied in het oog houden die men aan een ambtenaar verschuldigd was.
Berkenkamp wist zich lange tijd afwezig te houden.
Tenslotte moest hij toch aan een verhoor geloven en nu bleek dat ook Kruijt zijn collega in Noordwijk, met Boutmy contact had.
De bewijzen tegen de beide trustees schijnen geen gevolgen te hebben gehad
De Marivault maakte de commissaire van de marine er wel op attent dat Berkenkamp adjunct van de burgemeester was en dat deze functie niet gecombineerd kan worden met die van Trustee en vroeg hem dan ook scherp op Berkenkamp te letten.
Berkenkamp kwam er met een berisping van af. Hij legde de belofte af dat hij ijver en toewijding zou tonen. Berckenkam was ook in het Katwijk, van 150 jaar geleden een respectabel heer.
De bewijzen moesten overtuigend zijn;in afwachting daarvan nam de politie hem onder bewaking. Over Boutmy schreef de Marivault aan de minister van politie dat hij opdracht had gegeven tot nader onderzoek naar meneer Boutmy.
Boutmy wist Marivault milder te stemmen door enkele brieven aan hem te overhandigen en hij werd dan ook vrijgelaten uit het dolhuis.
Marivault liet alle goederen van Haeton verbeurd verklaren .Daarbij was ook het vissersschip Emanuel met kapitein Hermanus Luijk.
from the london Gazette
London, March 29, 19 fft
is hereby given to the officers and com-
pany of His Majesty's hired armed ship Charles,
John Mitchell, .Esq. Commander, who were actually
on board at the capture of L'Emanuel, Humanu$
Von Leick, -Master, qn the 18th, day of August
1812, that account sa,l& of the vessel and cdrgo will
be delivered into the Registry of the High Court of
Admiralty and Greenwich- Hospital, hgreeable to Act
of Parliament, David K. Whytt, Agent

No comments: