Sunday, 14 October 2007

Jerome Nicholas Vlieland professor

The family motto.
nosce te ipsum/ ken uzelve/know thyself
Who was Jerome Nicholas Vlieland ?
He was born 27-06-1796 Rotterdam and baptised 03-07-1796.
His father was Jan Jansen Hollander, his mother Katreina Fres.
Witnesses at his birth are Georg de Wolff and Maria van den Berg.
Then there is no information about him for some years.
Until we find him again in Great Yarmouth


First mentioned in Great Yarmouth 1822-1823 as a French teacher living in Kingstreet Great Yarmouth over next fourthy years taught French, German,Italian and dancing, wrote many books on languages. At marriage called Jerome Nicholas Jansen de Vlieland. Of the parish of Great Yarmouth, Norfolk, bachelor an married Sarah Heath of the parish of Hemblington, (daughter of Large landowner and genter of the parish).
Sarah was the pupil of Jerome Nicholas ,They eloped but were allowed to marry,
His wife ,Sarah Heath


A hunt that started many years ago with a note discovered in the Center for Genealogy in The Hague.
And a Lady from America Betty Lebeau who was searching for an ancestor from England with a Dutch sounding name
It would turn out many years later that was correct.
In the archives of Rotterdam was a birthcertificate with his first names on it, but with a different surname.
His birthdate was correct and the names of his father and mother were also correct.
Een speurtocht die al vele jaren eerder van start ging door een briefje ontdekt bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.
Betty Lebeau's briefje, een dame uit de Verenigde Staten van Amerika die op zoek was naar een uit Engeland afkomstige voorvader met een Hollandse achternaam.
Dat dat klopte zou veel later blijken: uit het Rotterdams stadsarchief komt een afschrift van zijn inschrijving in het doopregister.
zijn namen zijn:Jeroen Nicolaas HOLLANDER
Een knappe kop
Dat heeft hij zeker gehad.
Van zijn hand is een grote hoeveelheid boekwerken bekend.
British Library
Op het gebied van het leren van TALEN.
Zoals dit kinderboek; Le Petit Manuel Francais; or, the First Step to the French Language Made Easy by J.N. Vlieland, published by Jarrold's Norwich, Norfolk, 1831, 190 printed pages.
Het recent herdrukte en in paperback uitgegeven ISBN-13: 978-1-4326-6808-2 Theory and Practice: Or a Progressive, Clear and Practical Course of the German Language by Jerome N. Vlieland.
Hier een bladzijde uit weer een ander boek.
In elk van de onderstaande boeken komt meer informatie voor over hem voor: Wil je alle boektitels weten die door "Jerome Nicholas Vlieland" zijn geschreven, vul dan het zoekscherm in bij British Library [rechts boven aanklikken].
Jerome travelled several times to the continent.
His son is also name Jerome Nicholas Vlieland became a vicar in several places.
Vicar in Stalisfield

He married Frances Elizabeth Samworth 
Hij was gehuwd me Frances Elizabeth Samworth, dochter van John Samworth  over wiens testament het volgende werd geschreven.
op welke afstamming dit zegel betrekking heeft is inmiddels helemaal duidelijk, maar behoort volgens de overlevering bij de familie Vlieland, evenals een herinneringsbord met de afbeelding van een ooievaar.
This seal belonged to JohnSamworth 's second wife ,She was widow of Charles Lebure from Guernsey and inherited the seal.
It belonged to the Lefevre family of Guernsey.
The vicar and his wife are buried in Stalisfield.
Zij liggen begraven "on the north side of the church and East of the path to the porch
Frances Elizabeth wife of the Rev. J. N. VLIELAND Vicar of this Parish. Died 20th August 1864 aged 38 and The Rev. Jerome Nicholas VLIELAND for 18 years Vicar of this Parish died 22nd January 1877 aged 51."
[from The Monumental Inscriptions in The Church and Churchyard of Stalisfield, Kent. Taken in September 1920 by Leland L. Duncan. Typed up by Christine Pantrey, checked by Zena Bamping]

One of the sons of Jerome Nicholas Vlieland and Sarah Samworth was Jerome Nicholas Vlieland as well.
He became a vicar.


In his honour there were some stained glass windows placed in the church of Faversham
Stalisfield Church
And then there another familymember who uses the name of Jerome Nicholas Vlieland as his alter egois his grear grandson 
Jerome Nicholas alias Charles Archibald Vlieland
Al speurend komen we een andere blog tegen http://bookswithstories.blogspot.com met daarin het handschrift en de handtekening van " het alter ego" van de schrijver.Wednesday, 16 May 2007
The Asbestos Mask - Jerome Nicholas

This book was once owned by Kathleen Davies (August 1948). Inside there is a letter to Miss Davies from the author, who signs himself as Archie Wheeland. The endorsement in the book explains that Jerome Nicholas is 'his alter ego'.
The letter itself is interesting:
"Dear Miss Davies
Thank you very much for your efforts over the Birmingham Mail. I am very glad to have the extra copies - one I shall now be able to send to my beloved mother in law, who is the Anne of the dedication (To Another Anne whose spirits as unquenchable as my love for her) and will be thrilled to bits!
I return your copy of the book endorsed on the title page.
Yours sincerely
Archie Wheeland"
So who was he?

We know who he was !
Charles Archibald Vlieland
Wij weten wie Archie Wheeland was. Hij is een kleinzoon van Jerome Nicholas, deze Charles Archibald Vlieland
Hij was Colonial Administrator, geboren in 1890, overleden in 1974. Woonde in Alton, Hampshire, England. Hij was de vader van Margaret Frances Morgan Vlieland die overleed 19-03-1969. Zij huwde 12-11-1938 met Brigadier Edward John Clervaux Chaytor.
Completeing a Stewardship describes the process of British disengagement from Malaya and Singapore during the era of Asian nationalism. Heussler adds to previous studies of decolonization and disengagement a new and important perspective: the views and daily work of the members of the Malayan Civil Service who were at the center of affairs until the end of British rule. The book concentrates on the people and events that influenced administrative preparations for independence. The importance of Completing A Stewardship lies in its attention to the British management of preparations for self-government. By combining official records with diaries, letters, personal papers, and interviews with many important participants, Heussler offers a full and balanced view of the end of the British Empire in Southeast Asia.
Completing a Stewardship: The Malayan Civil Service, 1942-1957 - Pagina 233
door Robert Heussler - Political Science - 1983 [ISBN 0313239304]

Van de hand van Charles Archibald Vlieland zijn verschenen:
The Widow's Peak [A novel][1946]
The Asbestos Mask [1948]
Whispering Steel [1949]
Salute to To-Morrow [1949]
Deirdre [1952]

Ook nog:
Vlieland, C.A. 1934.
The population of the Malay Peninsula: A study in human migration. Geographical Review,
24 (1).
Vlieland, C.A. British Malaya: A Report on the 1931 Census (Lon-. don: H.M.S.O., 1932), p. ...
Charles James Vlieland
Opnieuw een bericht gevonden bij het Centraal Bureau voor Genealogie(CBG). Al in 1905 schrijft Charles James Vlieland of het CBG hem informatie kan verstrekken over zijn Nederlandse verwanten.
Hij komt er niet verder mee. Bijna honderd jaar later roept de geschiedenis om een oplossing. Dus speur mee en vindt de aansluiting. Zijn grootvader Jerome Nicholas hebben we al teruggevonden in Rotterdam. Jan Jansz Hollander zijn de namen van zijn vader. Maar waar en wanneer nu de familienaam Vlieland in het spel komt is en blijft een raadsel. We speuren hierzelf al 20 jaar naar en hebben nog altijd geen bevredigend antwoord ontdekt. Kom met uw adviezen mail ze naar ons toe! Help mee om de "VLIELAND CODE" te kraken.
Vanuit de UK is er veel materiaal verzameld. Ook uit Nederland zijn er uittreksels uit doopregisters. Er is al veel materiaal verzameld. We zullen dat bij gelegenheid hier publiceren. Maar dat heeft geen oplossing voor de CODE gebracht.
Denk mee. Laat ons gezamenlijk de oplossing doen vinden.
De brief

Inmiddels weten we iets meer over Charles James Vlieland. Hij is burgemeester geweest van de stad EXETER
1911 Charles James Vlieland - was a Doctor who lived in West Southernhay. During his time as Mayor, he opened Rougemont Gardens for the public. Charles Vlieland's grandfather was Dutch and he has living relatives in the Netherlands].
In 1911 is er een bijeenkomst in de Guildhall te Exeter bij zijn benoeming tot burgemeester van die stad.Photograph (niet in ons bezit helaas) taken on 9th November 1911. Represents the interior of the
Guildhall on the occasion of the election of Dr. Vlieland as Mayor and T.C. Pring as
Sheriff. The figures on the bench reading from left to right are the Rev. Valpy French, Vicar of St. David's, T.C. Pring, Sheriff, J.G.Owen, retiring Sheriff, A.T. Loram, Retiring Mayor, Dr. Vlieland, Mayor, Rev. Young, Mint Chapel, retiring Mayor's Chaplin, Alderman Hodson, ... Whippell, Ex-Major.

Alice Vlieland
In Exeter bestaat het Alice Vlieland Center. Named after the wife of Charles James