Thursday, 30 April 2015

Jasper Bruens

Jasper or Casper Bruens (Bruijns) was Mayor of Rotterdam for some time .
He was married to Elisabeth Beatrix van den Bergh 
After their daughter Johanna Wilhelmina Bruens another ship was named .
Both sailed bij Vlieland captains.
After the death of Jasper his wife continued the shipping company.

Tuesday, 28 April 2015

Johanna Wilhelmina

Leydse courant 04-03-1805
NICOLAUS MONTAUBAN VAN SWYNDREGT en WILLEM VAN DAM J.H.Zoon, Makelaars, zullen, op HEDEN den 12 Maart 1805, 's namiddags ten 3 uren, Rotterdam, in 't Logement het Zwynshoofd, aan den meest biedenden, (zonder Afding) verkoopsn, een extra welbezeild BOMSCHlP, genaamd JOHANNA WILHELMINA, laatst gevoerd door Schipper Ary Vlieland, lang over Steven 37 voeten. hol 9 voetenenl duim, wyd, i9voeten. Bieder by de Inventaris en bericht by de gemelde Makelaars. NICOLAUS MONTAUBAN VAN SWYNDREGT, Makelaar te Rotterdam
Here we have the same ship but a different captain Ary Vlieland .Instead of  Jan Vlieland
The name is again , just like the Beatrix Elizabeth coming  from the Bruens familie
Dopeling Joanna Wilhelmina Bruens
There is an auction on March 12  1805 of the ship Johanna Wilhelmina last sailed by Ary Vlieland The ship is long 37 feet .

 More about this ship .You can find by the searchtool on the page.


Sunday, 26 April 2015

Arie Aldertsz Vlieland

Doop30 juli 1741

Religie: RK
Bron: bij doop wordt vermeldt: V Aldert Arise Acatho
Notitie: Doop getuigen: Neeltie Paulus
HuwelijkAnnetje Vink — Toon gezin
5 september 1762 (Leeftijd 21)

Bron: Gaarders Noordwijk
Notitie: datum niet leesbaar - heeft Aallebert Aallebbertse vrielander yonkman gebooren en woonende te Noordwijk aan Zee met Annetje Yeroense Vink yongedochter gebooren en woonende te Noordwijk aan Zee zich aangegeven Pro Deo.
Notitie: Laten een akte van acquiteit opmaken op 2 september 1762 bij notaris Adriaan Hoogop junior. akte 526
Overleden16 oktober 1763 (Leeftijd 22)

Saturday, 25 April 2015

Beatrix Elizabeth

N
Rotterdamsche courant 21-10-1815
The s
hip was named after and owned by Jasper Bruens and his wife Beatrix Elizabeth van den Bergh.
It was sailed by several Vlieland brothers.
Jasper Bruens was the Mayor of Rotterdam.
In 1816 Jasper Bruens (also known as Casper )dies and his widow is now shipowner.

DopelingBeatrix Elizabeth van den Berg
VaderNicolaas van den Berg
MoederElizabeth Cornelia van Renshuijse
GetuigeJacobus van den Berg
Maria Adams
PlaatsRotterdam
Datum doop11-01-1762
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat
death :Beatrix Elizabeth van den Berg
place of birth :Rotterdam
age :68 jaar en 1 mnd en 23 dagen
Relation :Jasper Bruins
Relationship :Widow
Event date Datum:Friday  5 March  1830Death:Jasper Bruens

Relatiesoort:Overledene
Place of Birth:Rotterdam
Age:63 jaar en 8 mnd
father:Wilhelmus Bruens
Mother:Johanna Adriana Cool
Relation:Beatrix Elisabeth van den Bergh
Relation:spouse
Event:death
Date: 4 October 1816
Documenttype:BS Overlijden
Erfgoedinstelling:Stadsarchief Rotterdam

they had several children


Dopeling Joanna Adriana Bruens
Vader Jasper Bruens
Moeder Beatrix Elizabeth van den Berg
Getuige Wilhelmus Bruens
Joanna Adriana Kool
Plaats Rotterdam
Datum doop 30-08-1784
Bron DTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger

Dopeling Nicolaus Bruens
Vader Jasper Bruens
Moeder Beatric Elizabeth van den Bergh
Getuige Nicolaus van den Bergh
Elizabeth Cornelia van Velthuisen
Plaats Rotterdam
Datum doop 09-01-1787DopelingJoanna Wilhelmina Bruens
VaderCasper Bruens
MoederBeatrix Elizabetha van den Berg
GetuigeWilhelmus Bruens
Joanna Adriana Kool
PlaatsRotterdam
Datum doop15-02-1790
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger


DopelingMaria Elizabeth Bruens
VaderGaspar Bruens
MoederBeatrix Elizabeth van den Berg
GetuigeJoannes Bruens
Joanna Maria van den Berg
PlaatsRotterdam
Datum doop13-04-1792
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger


DopelingJudocus Wilhelmus Bruens
VaderJasper Bruens
MoederBeatrix Elizabeth van den Berg
GetuigeJudocus Wilhelmus Bruens
Anna Margarita Bruens
PlaatsRotterdam
Datum doop01-02-1795
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger

DopelingGasper Bruens
VaderGasparus Bruens
MoederBeatrix Elizabeth van den Berg
GetuigeWilhelmus Bruens
Joanna Adriana Kool
PlaatsRotterdam
Datum doop25-08-1797
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger
DopelingBeatrix Elizabeth Bruens
VaderGaspar Bruens
MoederBeatrix Elizabeth van den Berg
GetuigeSebastus Jacobus Schuuren
Anna Margarita Bruens
PlaatsRotterdam
Datum doop22-07-1799
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger
also a twin
DopelingCaspar Dominicus Bruens
VaderCaspar Bruens
MoederBeatrix van den Bergh
GetuigeCornelius A. van Erck
Antonetta Cornelia Schuuren
PlaatsRotterdam
Datum doop23-08-1803
Opmerkingenkind: tweelingbroer van Paulus Thomas . getuige: sac ord; preed.
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger


DopelingPaulus Thomas Bruens
VaderCaspar Bruens
MoederBeatrix van den Bergh
GetuigePaulus van den Bergh
Antonetta Cornelia Schuuren
PlaatsRotterdam
Datum doop23-08-1803
Opmerkingenkind: tweelingbroer van Caspar Dominicus .
BronDTB Rotterdam Doop rooms-katholiek Steiger


Name ship: BEATRIX ELISABETH
Year built: 1816
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Bom
Material Hull: Wood
Decks: 1
Shipbuilder: Hendrik Smit, Noordwijk aan Zee, Netherlands
Sub-contractor Hull: none,
Launch Date: 1816-09-16
Net Tonnage: 17.00 lasts (commercial)
Net Tonnage 2: 20.00 lasts (commercial)
Deadweight: 30.00 lasts (rye)
Length 1:
No Passengersaccommodation
Certificate of Registry
Year registered  1816
Number in register 18160781
Name ship
BEATRIX ELISABETH
Type Bom
Lasts 31
Built provence/country Binnenland,
Date agenda 1816-10-18
Passport requested by
Berg, Beatrix Elisabeth van den / wed vanJasper Bruens
City Rotterdam
Master at time of request Vlieland, Hendrik
Harbour Rotterdam
Date/Name Ship
1814-05-06 BEATRIX ELISABETH
Manager:
Jasper Bruens, Rotterdam, Netherlands
Owner:
Jasper Bruens, Nicolaas Michiel Vink, G.Soetbrood Piccardt, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Date/Name Ship
1816-10-18 BEATRIX ELISABETH
Manager: Beatrix Elisabeth van den Berg, wed. Jasper Bruens, Rotterdam, Netherlands
Owner:
see part owners, Netherlands
Shareholder: see part owners,
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
10/1816: Beatrix Elisabeth van den Berg, weduwe van Jasper Bruens, Rotterdam (boekhoudster en 1/3e part)
Nicolaas Michiel Vink, Rotterdam (1/3e part)
G. Soetbrood Picardt, Leiden (1/3e part)
Date from: 1814
Captain: Dirk Maasdijk
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0
Date from: 1816
Captain: Vlieland, Hendrik
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1816-10-18
Date from: 1821
Captain: Wiel, L. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1821-09-20
Images There are no photos yet.
Sources Year: 1816-10-16
Source: ARCHIEF Gemeente Rotterdam
Description: Rott.1.01.2520.227

This information is from Marhisdata here the original 

Saturday 25 March 1815 Durham County AdvertiserHull Packet - Tuesday 28 March 1815


Durham County Advertiser - Saturday 01 April 1815

Durham County Advertiser - Saturday 29 April 1815Newcastle Courant - Saturday 05 June 1819

On the 19th of June 1819 we find them again .

It is 1819 when the Beatrix Elizabeth is arrived in Newcastle from Rotterdam But who is the captain? Jeroen Vlieland is 75 by now. Jeroen Aldertsz VLIELAND, gedoopt (RK) te Noordwijk op 04-02-1745.
Jerome Nicolas Vlieland is 23 by now .He advertises in the newspaper in 1822.Could he be the captain ?
Or is it one of his uncles ?


in 1824 the beatrix Elizabeth is sailed by L van der Wiel the wrecklists

Friday, 24 April 2015

Burgherbriefs
These are the Bhurgerbriefs used in the Interrogation of The Aufwaerdter (als named the Guardian ,de Oppasser )

In the book The mysteries of neutralization you can read how and why and what was used to keep on trading during the Napoleontic warsThe story told is exactly what happened to Hendrik Vlieland .
He had the same judge .

Tuesday, 21 April 2015

Arie Vlieland taken hostage


ROTTERDAM den 30 -Maart.1808 Gister nacht zyn, op het oogenblik dat zy naar Engeland wilden overfteken , door de waakzaamheid van den Officier dezer Stad, en ten gevolge van de strenge maatregelen tegen alle communicatie met Engeland, te Maaslandsluis, de volgende zes Personen met hunne goederen gearresteerd: de Heeren Boisster, C. Rency, J. Sleavin, J. Rigter, . ¦ Fril, en zekere Arie Vlieland, Schipper van het Vaartuig, mei het welk zy voornemens waren de reis te doen; zy zyn reeds naar den Haag in Gyzeling gebragt, alwaar hunne zaak verder zal worden onder-zocht. 

Rotterdam 30th March 1808 
last night when they wanted to sail to England , Due to an alert Officer of this town and due to the restricted rules  against all communications with England .The following  6 persons  Boisster, C. Rency, J. Sleavin, J. Rigter, . ¦ Fril,were arrested and a Arie Vlieland master of the vessel .
They have been taken to the Hague were their case will be researched .


05-04-1808


Who was  this Arie Vlieland .
He was born as son of Jeroen Aldertszoon Vlieland and Ariaantje Claas Mooijekind 
18 oktober 1778
Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL


Death Arie Freland , age 53 years 10 month  en 16 days 
father Jeroen Alderse Freland
Mother  Ariaantje Claasse Mooijekind
Spouse  Maria Waterreus
Place Rotterdam
Date of death  04-09-1831
Notes  akte nr. 1560
place of birth Noordwijk
Source Rotterdam 1831 b013 


The name is written different .We guess that this family had a speech defect .
the pronounciation of Vlieland with a cleft lip sounds like Freland.
In all their official papers the VL is written as a FR  so it must have sounded like that.

More about the ships of his father Jeroen Vlieland  who sailed for many  years from Rotterdam to  to Topsham


Then one day in 1808 Napoleon declared new laws. Trade between Holland and England was over that day.It was effective immediately.


Maybe Arie did not know or did not think it was much of it .He intended to bring some people to England.Which he done before.
But this time everybody was captured and send to The Hague .
In the archives we find the petions of Arie , Anthony Frisch owner of the vessel and John le Vasseur and John Sleaven who made the agreements of transporting people and goods.
It is -so far - the only courtcase i have found .

Datum rekest 1808-05-05 national Archives Holland
Mandement Mandament Crimineel
Suppliant De Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement Holland

Tegenpartij Arie Vlieland, schipper, wonende te Rotterdam, voor 4 à 5 % van de vracht met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur en John Sleaven - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldens; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in Briel

Betreft Overtreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Beschikking van het hof Fiat mandament van dagvaarding in persoon
Bijzonderheden Pro Fisco
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3255, folionummer: 014

translation Arie Vlieland did offend the laws against the trade and communication with Great Brittain and has to be punished .

Datum rekest 1808-05-05
Mandement Mandament Crimineel
Suppliant De Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement Holland

Tegenpartij Cornelis van Prooyen, wonende in Briel, commissaris van de loodsen en seinposten met zijn boeier de personen en hun goederen te brengen naar Engeland. Mitsgaders: John Le Vasseur; Arie Vlieland; John Sleaven; Anthonie Frisch - voor Cornelis van Prooyen een som van 800 guldens

Betreft Overtreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden
Beschikking van het hof Fiat mandament van dagvaarding in persoon
Bijzonderheden Pro Fisco
Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3255, folionummer: 016


In 2012 we tried to find out what happened as well 


Op 18-7 zijn Henry Mason, koopman te Philiadelphia, en Jan Theodorus Frescarode, wonend ten huize van zijn vader in Den Haag, met het schip de Ida onder kapitein Willem Alexander van Tonningen op weg naar Rotterdam op de rede van Brielle aangekomen. Eerstgenoemde zou in Rotterdam logeren bij zijn zuster op de Blaak, de ander wilde doorreizen naar Den Haag. Beide heren zijn daar door de commissaris van politie Philip Kornelis Johan Louis van Viersen gearresteerd omdat zijn niet voorzien waren van een deugdelijk paspoort. Compareert John Levasseur, koopman wonend te Rotterdam. Hij verklaart beide heren goed te kennen en stelt zich borg voor hen.
Aktenummer:
10
Aktedatum:
19/07/1807
Aard van de akte:
attestatie
Naam notaris:
Petrus Zeijlmans
Toegangsnummer:
110 Notarissen
Inventarisnummer:
translation John Levasseur says he knows Henry Mason and Jan Frescarode .They do not have a legal passport and he bails them out.


Bron DTB Rotterdam Doop Luthers

Dopeling Jacoba Frisch
Vader Anthonie Frisch
Moeder Johanna Margaretha van Zandwijk
Getuige Jacobus van Zandwijk
Plaats Rotterdam
Datum doop 16-10-1808
Geboortedatum 10-10-

1808 
Bron
Overledenen.n. Frisch , leeftijd 0 jaar
VaderAnthonie Frisch
MoederJohanna Margaretha van Zandwijk
PlaatsRotterdam
Datum overlijden21-09-1813 
OpmerkingenOverledene; vrouwelijk.
GeboorteplaatsRotterdam
BronRotterdam 1813 B270
DTB Rotterdam Doop LuthersOverledeneAnthonie Frisch , leeftijd 76 jaar
VaderJohan Hendrik Frisch
MoederJuliana Elizabeth Claus
Weduwnaar/weduweJohanna Margaretha van Zandwijk
PlaatsHillegersberg
Datum overlijden25-05-1853 
GeboorteplaatsRotterdam

Bron Hillegersberg 1853 -30

Leydse courant

04-03-1805

Monday, 20 April 2015

Hendrik Vlieland family tree

2 kinderen

Aldert Vlieland 
Doop: 9 mei 1779 — Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: november 1797 — Op zee

Cornelis vliend 
Geboorte: 1 oktober 1790 42 41 —Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 7 september 1807 —Noordwijk, ZH, NL
OudersGrootouders


Henderik Aldertsz Vlieland 
Geboorte: 29 januari 1748 28 28 —Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 25 juli 1821 — Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL

Aldert Vlieland 
Doop: 28 januari 1720 — Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 18 augustus 1782 —Rotterdam, ZH, NL

Maartje Langeveld 
Doop: 30 januari 1719 — Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 5 augustus 1788 —Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL


Marijtje Arishoek 
Doop: 22 maart 1749 — Noordwijk aan Zee, Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 2 oktober 1835 —Noordwijk, ZH, NL

Cornelis Arishoek 
Doop: 11 december 1715 — Noordwijk, ZH, NL
Overleden: 7 juli 1780 — Noordwijk, ZH, NL

Cornelia Vink 
Geboorte: rond 1724 38 37 — ?, Noordwijk, ZH, NL
Begrafenis: 4 november 1793 —Haarlem, NH, NL

So what happened to Hendrik after this adventure .
We know he lost both his sons .
Aldert during the attack of HMS Harpy on an other ship sailed by Hendrik De Jonge Elizabeth  .This ship was captured sailing from Rotterdam to Havre le Grace in France .
Could this be the story of the captain and the drowning
Cornelis the other son died at the age of 16.
Hendrik  himself died in Noordwijk in 1821 .
We tried to find out more about his ship and detention .And asked the National Archives.in England.


Many thanks for your enquiry relating to HCA 32/1351/111. There is a research guidethat explains in more detail some of the processes of the High Court of Admiralty in relation to prize cases. HCA 32 relates to the prize papers themselves. If a verdict of condemnation of prize was reached, then the ship and its contents would be sold into private hands, for which The National Archives is unlikely to hold records. It is possible that the crew were held as prisoners of war, for which we have anotherresearch guide, but in all likelihood the sailors themselves were released from their contracted service on board the vessel and sought employment elsewhere. There are some naval correspondence files, especially in series ADM 1 which in turn is indexed in series ADM 12; these may contain further information but it is unlikely, and any search is likely to be time-consuming since the records are not available online.  It might be worth trying the National Maritime Museum for further advice, as they tend to hold more material for mercantile shipping although there are other archivesavailable as well.We received this answer but so far no luck
We looked in the Dutch archive and looking for surname Vlieland we found an other brother Cornelis who is missing after the the raid in Ostend in 1798 .
The British expedition to Ostend on 18 May 1798 was launched to destroy gun-boats harboured in Ostend and destined to take part in the planned invasion of Britain, and to destroy the infrastructure of the port including the locks, basin-gates, and sluices of the Bruges-Ostend Canal. It was a combined Royal Navy and British Army expedition under the command of Captain Home Popham (R.N.) and Major-General Eyre Coote. The British destroyed their objectives, but the army contingent was captured by the French.
As Coote held the Dover army command, a he was appointed to command the troops employed in the expedition which had been planned by Sir Home Popham to cut the sluices at Ostend, and thus flood that part of the Netherlands which was then in the possession of the French. The troops were only 1,300 in number, and were successfully disembarked and cut the sluices as proposed on 18 May.[1] The lock-gates of the Bruges-Ostend Canal were also destroyed, which made canal navigation between Holland, Flanders, and France impossible.[2] This meant that any movement of barges had to be by sea leaving them vulnerable to attack by the Royal Navy.

A high wind off the land then sprang up, and the ships could not come in to take the troops off. French troops were hurried up, and the small English force was completely hemmed in, and after a desperate resistance, in which he lost six officers and 109 men killed and wounded, Coote, who was himself severely wounded, was forced to surrender (although he was shortly back in command at Dover after a prisoner exchange).[1]

And if you wondering what all those people and ships have to do with Jerome Vlieland ......
We are sure there is a connection and one day that will be crystal clear thanks to all this information..