Sunday, 24 March 2019

Hendrik en drie vaten loodwit

Ik H.A.Vlieland
Schipper , naast God van mijn Schip ,genaamt de jonge Elisabeth
Thans gereedt leggende voor Rotterdam.
om met den eersten goede wind (die God verlenen zal )te zeylen naar Rouaan 
daar myn regie ontladinge syn sal,oorkonde en bekenne dat ik ontvangen hebbe onder den Overloop
van myn vorsz.Schip ,van u de heeren Hubart et comp.
drie vaten loodwit '
gaande voor neutrale rekening.
goet en welgeconditioneert,en gemerkt gelyk hier voorstaat.Al het welke ik be
love (zo God my met het gemelde Schip behouden reys vergunne) te leveren tot  Rouaan voorsz
voorz.aan de DHR. A Bonnet
of aan zyn'Factuur of Gedeputeerden mits my betalende voor myn Vragt van dit voornoemde Goet
vijf en dertig livers         .......avary        en vijf PT                                           van klinkende spetien
en de Avrije , 

na fusanti van de Zee.En om dit te voldoen der voorsz is ,zoo verbinde ik my zelvenen al myn Goed, en mijn voorz Schip met al zyn toebehooren.In kennisse der Waarheyt ,zoo
hebbe ik drie Connossementen hier of onderteykent met mynen name , of door mijn Schryver van myself wege , alle van eender inhoud ,waar van het eene voldaan synde ,de andere van geener waarden sullen wezen, in Rotterdam 16 augustus 1797
Inhoud onbekend en vrij van bederf.

                                                                        H het merk is van H.Vlieland.

Sunday, 10 March 2019

Hendrik et Six demi barrriques de ceruse


Je Hendrik Vlieland

Maitre aprés Dieu,du Navire nommé L'Elizabeth
étant present à Rotterdam
pour du premier tems,qu'il plairu à Dieu d'envoyer à droite route à Rouen.
Reconnois & consesse,avoir receu & chargé dans le bord de  mon dit Navire,Sous le franc tillac d'icelui ,,de vous Mrs J.F.Gortmans& Fils .
Six demi barrriques de ceruse le tout Sun & bien conditioné ,& marqué de la marque,mise en marge ,lesquelles Marchandises je promets ,& m 'oblige de porter & conduire dans mon dit Navire , Sans le périls & risques de la Mer au dit lieu de Rouen
& la les delivrer a  cc Porteur de connossement

en me payant pour mon Fret le somme de quatre vingt six livres et deux Sols trois
quinze p% Dávarie  payable en espace sonnantes.
Et pout ce tenir et d'accomplir je m'oblige corps & biens avec mon dit Navire, Fret et appareaux d'ícelui .En témoingage de verité,j'ai Signé trois Connossements
 d'une meme teneur, donc l'un étaut accompli,les autres seront de nulle valeur,

faitt A Rotterdam cs 21 Aout 1797

De inhoudt my onbekend  H  het merk is van Hendrik Vlieland

Ik Hendrik Vlieland
Schipper naast God van mijn Schip genaamt de Jonge Elisabeth
thans gereed leggende voor Rotterdam.
om met den eersten goede wind (die God verleenen zal ) te zeylen naar Rouaan
daar myn regie ontladinge syn sal .oorkonde en bekenne dat ik ontvangen hebbe onder den overloop
van myn voorz,Schip van u de Heeren Gortmans en zonen
& te leveren aan  Rouen
zes kleine vaten  loodwit
en mij te betalen voor mijn vracht de somme van

er quinze p% betaalbaar ter plekke ,goet en welgeconditioneert , en gemerkt gelyk hier voorstaat ,Al het welke ik belove (zo God my met gemelde Schip behouden reys vergunne) te leveren tot Rouaan

voorsz aan Bodes of aan sijn factuur of gedeputeerden mits my betalende voor mijn vragt van dit voornoemde Goed

en al myn Goed, en mijn voorz Schip met al zyn toebehooren.In kennisse der Waarheyt ,zoo
hebbe ik drie Connossementen hier onderteykent met mynen name , of door mijn Schryver van myself wege , die alle van eender inhoud ,waar van het eene voldaan synde ,de andere van geener waarden sullen wezen, in Rotterdam 21 augustus 1797
Inhoud onbekendt


H het merck is gesteld van Hendrik Vlieland