Saturday, 30 January 2010

de Faam en Jan Vlielander

The story of Jerome Nicholas is not the only story that is passed on in the Vlieland family.
There is also the story,that a close relative of Jerome was "something" in the navy .
His name was Jan.
So if you find suddenly a Jan Vlielander who was a naval officer in the right period and from whom his ship was taken and who was taken prisoner to Brest French,your hart starts beating faster.
His ship was a frigate called de Faam (Fame).It was build in Amsterdam and all entries found in the papers and on the internet are below and still have to be investigated.
Bapt.3-6-1725 Den Helder.Died 13-04-1805.Den Helder.married twice first to Grietje Soetelief and later to Maartje Breet.

Uit Leidsch DagbladLijst der Hollandse Schepen die door de Franzen genomen zijn in 1794 en 1795 en welker Equipagien - geheel of Gedeeltelijk in quimper Corentin in Preson geweest zijn

Namen der schepen Kapiteins of Schippers gevangene in quimper wat datum genomen doden in quimper
O.I.Compeschip Willem de Vierde Thomas Trompsers X 16 den 25 Aug.1793 5
de Vrouw Jantie Haye Hendriks X 5 ,, 12 Maart '94 2
de Vrouwen Wiarda & Wijnalda Gerben Zybes O 5 ,, 12 dito ,, 4
de Vrouw Alida Teeke Hania 8 ,, 16 dito ,, 3
O.I.Comp. Paketboot de Faam Luitie Frederiks 32 ,, 25 dito ,, 11
uit het journaal van Wytze Gerbens Hellinga, 1794 - 1795More about the ship de Faam
database of the ship de Faam

Dan krijgt het verhaal in 2011 een wel heel bijzondere wending.
In Harlingen wordt achter een stuclaag papiertjes gevonden om gaten op te vullen .
En dit blijken de brieven te zijn van onze Jan .
Op dit moment worden ze vlak gemaakt.Boodschappenlijstjes oorlogsschip De Faam
De papieren blijken fragmenten te zijn van ‘boodschappenlijstjes’ uit 1781-1783 van en correspondentie tussen onder anderen kapitein Jan Pieters Vlielander, gezagvoerder op oorlogsschip ’s Lands uitlegger De Faam in dienst van de Admiraliteit van Friesland, en de Harlinger havenmeester Cornelis Dirks Zijlstra.

Het fregat en uitlegger De Faam werd tijdens de Vierde Engelse oorlog (1780-1783) begin 1781 door de Admiraliteit van Friesland gekocht en verbouwd tot oorlogsschip met 16 kanonnen voor 80 koppen bemanning. Kapitein Jan Pieters Vlielander van Den Helder was de gezagvoerder. Het schip lag de meeste tijd in ’t Vlie (tussen Vlieland en Terschelling) en werd vanuit Harlingen bevoorraad. Vlielander schreef echter ook brieven aan Zijlstra vanaf de rede voor Vlissingen en vanuit Amsterdam. Waar en wanneer kapitein Jan Pieters Vlielander is geboren, getrouwd of gestorven, is helaas niet bekend. In 1782 werd Vlielander op een loodsschuit en uitlegger onder Abram Driemans op reis naar Batavia door de Fransen gevangen genomen.[1] Een andere bron vermeldt dat zijn schip in 1794 door de Fransen werd veroverd en Jan Vlielander als gevangene werd meegenomen naar Brest (Frankrijk).[2]
Jan VlielanderWe have several loose ends .
Is this Jan Vlieland the same Jan ?
And Captaine Jan Vlielander =

Wednesday, 27 January 2010

The Heath family

Sarah Heath was born 14-10-1799 at Hemblington Norfolk.
She died 17-12-1882 Auckland Uk.
She was married to Jerome Nicholas Jansen de Vlieland.
The father of Sarah Heath is William Heath.
The Heath family lived at Hemblington Hall. At some distance from the village of Hemblington in Norfolk stands a loan church where the Heath family was buried for around 100 years.The church is full of Heaths,both buried and memorials for them.
William Heath Gent married Ann Johnson daughter of John Johnson of Ludham Norfolk.
William died Aug 18th 1825 aged 63 ,so he must have in been born about 1762 at Hemblington.
His coat of arms ,a Heath cock sits above the arms of a splendid piece of masonry in the church above his resting place.

His wife Ann died 4th October 1806 aged 46 .

Their children are
Anna Maria Heath born 29 Dec 1784 and who married on 6 November 1810 at Hemblington hall to Charles James Blomfield. Later Bishop of London.
William Heath born 2 July 1786
Philip Heath Born 8 February 1788 and died 27 June 1788
Sarah Heath born 5 April 1789 and died 7 April 1789.
Catherine Heath born 2 July 1793
Philip Heath born 2 April 1796
Sarah Heath
John Heath Born 13 September 1791
Susanna Heath Born 15 April 1795
Edward Heath Born 23 March 1805

The second name of the children of Sarah Heath and Jerome Nicholas Vlieland is often Heath.
Sarah and Jerome  had 10 children.
Jerome Nicholas Vlieland
Susanna Maria Vlieland
Sarah Heath Vlieland
George Heath Vlieland
William Henry Vlieland
Catharine Veri Vlieland
Anna Maria Vlieland
William Heath Vlieland
Maria Heath Vlieland
Thomas Edward Heath

In the newspaper of 23 June 1781 we find:
Same day, in an advanced age, at Hemblington, in this county, Mr William HEATH; of whom it may be with truth said, that he exercised all the relative duties in an affectionate manner, and died leaving that inestimable, but true character of an honest man.
23 June 1781. Page 2, column 4
Wymondham, June 20, 1781.

Despite all the information about the Heath family in all different blogarticles it is time to finally bring it together.

Norfolk Chronicle - Saturday 01 May 1784 On Wednesday laft was married at Lutham, Mr.' William Heath, of Hemblington, in this county, to Miss Ann Johnfon, daughter Mr. John Johnson of Ludham a young lady whofe many amiable qualifications cannot fail making, happiness the certain attendant of the connubial ftate.

1813 to 1880 Baptism Project
Norwich St Laurence
Sarah´s father and mother were married. St Catherine Ludham Norfolk
Marriage Date 27 Apr 1784
Groom Forename William Surname HEATH
Groom Parish Hemblington
Groom Condition Bachelor
Bride Forename Ann Surname JOHNSON
Bride Condition Spinster
Witness Jno(John?) Johnson and Catherine Heath.
RegisterNumber 142
FileNumber 3984


Wednesday, August 24, 1825 The Bury and Norwich Post - Thursday last aged 63 Mr William Heath of Hemblington in this County
Their Childeren
Anna Maria Heath born 29 December 1784
William Heath born 2 July 1786
Sarah Heath born 5 April 1789 and died 7 April 1789.
Catherine Heath born 2 July 1793
Philip Heath born 2 April 1796 
Norfolk News - Saturday 13 November 1852 HEATH —On Sunday last, at .Great Yarmouth, aged 58 years, Lieut. Philip Heath, R.A., third son of the late William Heath.
Sarah Heath
Philip Heath Born 8 February 1788 and died 27 June 1788
John Heath Born 13 September 1791
Susanna Heath Born 15 April 1795
Saturday 21 November 1863 Norfolk Chronicle - On Tuesday last, in Surrey-street, aged 69, Susan, third daughter of the late Capt. W. Heath, of Hemlington, and sister to Mrs. Vlieland, of this city. 
Edward Heath Born 23 March 1805

They lived at Hemblington.
more on Hemblington

The Heath family

hemblingtonand in 1783.
1783 Last Sunday night the House of Mr HEATH, of Hemblington, near Burlingham, was attempted to be broke open; Mr HEATH on hearing a noise rose and opened the window, when one of the villains fired a pistol at him, which providentially missed him, and lodged the ball in the side of the window; Mr HEATH having a loaded gun by him, fired at them, and it is supposed wounded one of them in the arm, as the pistol was dropped. -- The farmers, too, in that neighbourhood are stripped of almost all their fowls.
After finishing the part of the English Heath family i found a part of a Heath family in Holland in which William Heath had French lessons and money was paid to Pleuntje Vlieland.
Only thing is that it is in 1753.
Nadere toegang op inventarisnummer 1109 van toegang 110
5 Rekening van Francois de Mirel en George van Hoogwerf te Brielle als executeurs van het testament van Franciscus Petrus Gomar inzake diens voogdij over Willem Heath, zoon van Willem Heath, overleden 29-8-1735, in leven commandeur ter zee, en wijlen Anna Gravius. Ook de pupil, die in 1741 in dienst van de OIC met de Padmos is uitgevaren, is inmiddels op 12-5-1744 te Batavia overleden. Rekening gedaan in handen van Joris van der Schild weduwnaar van Kornelia Maria Heath en mede voor diens schoonzuster Magdalena Heath, bejaarde ongehuwde dochter. Beide vrouwen waren halfzusters van Willem Heath senior. Nog in handen van Jan Aalbert Gravius, onder secretaris van Brielle, volle broer van voornoemde Anna Gravius, mede voor de overige erfgenamen van moederszijde van helen en halven bedde. Er zijn ontvangsten wegens achterstallige soldij van vader en zoon. Teunis Kruine nam scheepsbehoeften over. Van Kornelis Taal als penningmeester van de visserij werd vlaggengeld ontvangen, van mr. Jacob Briel een deel van de gage van senior als commandeur. Er werd voor een aanmerkelijk bedrag aan thee en porselein verkocht. Leveranties door Arnoldus van Haaften (een knooppruik), Thomas Wilson (pruik), Jan Dammis en Gerrit Franken (hoeden), Barbara van Egmond (rouwgoed), Jan van den Berg (een hangmat), Adrianus van Selderen (medicijnen), Jacob van Dalen (knopen), Hendrik Mentsij en Gerrit van Lommel (schoenen), Kornelis Krijger (wijn), Willem van der Bijl, Gerrit Minheer en Pieter Sonnevijl (winkelwaren) en Hermanus Harvoort (kousen). Verleende diensten: Matthijs Biggelmeier (poederen van pruiken), Gelein Schreur en Frederik Emmersaal (kleermakerswerk) en Ieman Jacquet (chirurgijn) Aan Pleuntje Vlielander werd een schuld op obligatie afgelost. Kornelis van Selderen ontving huishuur. Willem Heath junior ontving lessen van de Franse schoolmeester en volgde lessen in de stuurmanskunst.
Aktedatum: 31/01/1753
Last sentence means William Heath received lessons in French and navigation ,He lived in the house of Gerrit Vlieland.

Aard van de akte: rekening

Naam notaris: Daniel RolandusSaturday, 23 January 2010

Emily Hannah Priaulx

Emily Hannah Priaulx was born on 31st December 1830 in Tasmania .
Surname: PRIAULX
Given Names: EMILY HANNAH
Event: Baptism
Father/Spouse Surname: HENRY
Mother/Spouse Given Names: AMELIA
Day: 31
Month: 12
Year: 1831
Sex: F
Registration Place: LAUNCESTON
Registration Number: 4540/1832
Reference: RGD 32
Daughter of Henry Priaulx and Amelia Hide
.Emily Hannah Priaulx married William Heath Vlieland on 3 July 1861 at Ruishton Church.census census 1881
She died june 1881 in Ulverston.
William and Emily had 4 children. All born at Hygeia house.notice in the last sentence that the entire care of the junior department is in William and her hands .
Emily Sarah Louisa Vere Vlieland born 15th April 1862 Hygeia House Prestbury Cheltenham.Her godfather was Henry Priaulx, Sarah Vlieland, Marianne Helen Hannah.
Edith Constance Blanche Vlieland
born Hygeia House Prestbury Cheltenham 8th Jube 1864 Her godfather William Heath Vlieland,Emily Hannah Hanis ,Emily Hannah Thomas.
She married in Mutford Norfolk 1890.
Florence Adéle Vlieland born Hygeia House Prestbury Cheltenham 14th May 1866.Her godfather was John Parker,Marie Heath Parker,Emily Charlotte .
William Henry Blomfield Jansen de Vlieland born Hygeia House Prestbury Cheltenham 0n 20th Oct 1868.

She was the daughter of Henry Priaulx and Amelia Hide they married 1828 St Peter Port Guernsey.

Where he later returned.
Henry Prialux became the Assistant Commissariat General based in Hobart. He was from Guernsey, Channel Islands, married to Amelia Hide and returned to England in February 8th, 1855 with 5 unmarried daughters. Amelia died in 1853 in Hobart as did his son Henry William George at Sandy Bay in 1858. He also worked in the Commissariat Department. One daughter remained in Tasmania, Maria Margaret Priaulx who married 1955 Eugene Bellairs, surveyor and explorer, and she died in New Zealand
He was Deputy Commissariat General of Tasmania.
PRIAULX Henry, assistant-commissary-general, Linden cottage, West hill
Therefore William was as a son in law, the executor of his father in laws will in 1872.1042 THE LONDON GAZETTE, FEBRUARY 29, 1884.
PURSUANT to an Order of the Chancery Division of
JL the High Court of Justice, made in the matter of
the estate of Henry Priaulx, deceased, and: in an action
Harward against Vlieland, 1-878, P., 110, the creditors of
Henry Priaulx, late of Budleigh Salterton, in the county
of Devon, Esq., who died in or about the month of
October, 1872, are, on or before the 25th day of October,
1884, to send by post, prepaid, to Mr. Frederic Burrow, of
Cullompton, in the county of Devon, the next friend of
the infant plaintiff, their Christian and surname, addresses
and descriptions, the full particulars of their
claims, a statement of their accounts, and the nature
of the securities (if any) held by them, or in default
thereof they will be peremptorily excluded from the
benefit of the said Order. Every creditor holding any
security is to produce the same before Mr. Justice
Pearson, at his chambers, the Royal Courts of Justice,
London, on the 1st day of November, 1884, at twelve
clock at noon, being the time appointed for adjudication
on the claims.—Dated this 23rd day of February, 1884.

Before 1862 they had run a school for boys the Shuthonger House in Twyning.
It did not work out very well.
We can read about there bankrupcy in the newspaper.
In the London Gazette of 22 february 1878 we read
His Bankruptcy
Gazette Issue 24554 published on the 22 February 1878. Page 37 of 60
The Bankruptcy Act, 1869.
In the County Court of Gloucestershire, holden at
Cheltenham.
In the Matter of Proceedings for Liquidation by Arrangement
or Composition with Creditors, instituted by
William Heath Vlieland, of Southonger House, Twyning,
in tie county of Gloucester, Schoolmaster.
NOTICE is hereby given, that a First General Meeting
of the creditors of the above-named person bas been
summoned to be held at Messrs. Moores and Romney's
offices, in Tewhesbury, on the 12th day of March, 187a, at
eleven o'clock in the forenoon precisely.-Dated this 18th
day of February, 1878.
MOORES and ROMNEY, Tewkesbury, Solicitor
for the said Debtor.

Gazette Issue 24565 published on the 22 March 1878. Page 50 of 56
The Bankruptcy Act, 1869.
In the County Court of Gloucestershire, holden at
Cheltenham.
In the Matter of a Special Resolution for Liquidation of
the affairs of William Heath Vlieland, of Shutbonger
House, Twyning, in the county of Gloucester, Schoolmaster.
WILLIAM LOMAS HARRISON, of 37, Cannon-
street, Birmingham, Accountant, and William
Harrison Gray, of Tewkesbnry, Surveyor, have been
appointed Trustees of the property of the debtor. All persons
having in their possession any of the effects of the debtor
must deliver them to the trustees, and all debts due to the
debtor must be paid to the trustees. Creditors who have
not yet proved their debts must forward their proofs of
debts to the trustees.-Dated this 14th day of March, 1878.

Gazette Issue 24571 published on the 12 April 1878. Page 54 of 62
The Bankruptcy Act, 1869.
In the County Court of Gloucestershire, holden at
Cheltenham.
la the Matter of a Special Resolution for Liquidation by
Arrangement of tbe affairs of William Heath Vlieland,
of Shuthonger House, Twyning, in the county of Gloucester,
Schoolmaster.
I'HE creditors of tbe above-named William Heath
Vlieland who have not already proved their debts, are
required, on or before tbe 22nd day of April instant, to send
their names and addresses, with proof of their debts, to us,
the undersigned, vVilliam Lomas Harrison, of 37, Cannonstreet,
Birmingham, and William Harrison Gray, of
Tewkesbury aforesaid, or one of us, the Trustees under tbe
liquidation, or to Messrs. Moores and Romney, our Solicitors,
at their offices in Tewkesbury, or in default thereof
they will be excluded from tbe Dividend or Composition,
about to be declared.-Dated this 9th day of April, 1878.
WILLIAM LOMAS HARRISON, WILLIAM HARBISON GRAY, Trustees,
In an advert in the paper William claims he is the late second master of Halstead Endowed Grammar School.
And in 1862 their children were born at Hygeia House Classical and Commercial Academy in Prestbury near Cheltenham.
Hygeia house has it's own history.
Hygeia House is not only the school where William Heath Vlieland worked in 1865 but also the place where his children were born.
About the house.
Henry Thompson – a Liverpool banker and an important developer of the very early 19th century, responsible for laying out most of Montpellier. His efforts started in 1801 when he bought 400 acres of land from the Revd Delabere. He built Hygeia House (called Vittoria House from 1813) in Vittoria Walk as a home for himself with a spa on site (the house still stands today), and a salts manufactory for extracting minerals from spa water, which survives as the Playhouse Theatre in Bath Road, built around 1806. The project grew rapidly and he laid out a great many beautiful walks and rides, including Montpellier Gardens, and built a lot of fine villas to go with it. In 1808 he opened a new spa near the top end of Montpellier to replace the one in his house, initially a wooden chalet, but replaced with a stone building in 1817, now known as the Rotunda (the dome is a slightly later addition). He also built Montpellier Gardens with an avenue of trees towards the town centre. After his death his son Pearson took over the development of the estate.
Pearson Thompson – son of Henry, born around 1796 and only about 25 when he inherited his father’s estate, which he continued to develop with great enthusiasm and generous budgets. He commissioned the famous architect J B Papworth for several projects, firstly to add the dome of the Rotunda at Montpellier Spa and then for the design and layout of the Lansdown area. Pearson Thompson’s estate was the first development in Cheltenham to have a purpose built sewerage system, although his properties also had a reputation for being “damp and unwholesome”. Although the Montpellier enterprise was hugely successful in the boom years of the early 19th century when spas were in their heyday, it didn’t survive the 1825 credit crunch, and he was forced to scale back and eventually sell off his developments to the Jearrad brothers in 1830. At that time he had just begun work on Lansdown Crescent, designed by Papworth, and had only built one house. The Jearrads completed it in a simpler and cheaper style, although it’s still a pretty impressive crescent.

Pearson Thompson was a Barrister of Law as well as a property developer. The grandiose Hatherley Court was most likely built for him in 1833 but he was only able to live there for a few years. The 1841 census shows him at age 45 still residing at Hatherley Court with his wife Dorothy (44) and children Pearson Scott (18), Ann Catherine (17) and Mary Ann (14), along with five domestic servants. However he was forced to sell it later the same year and move into a more modest dwelling in his former Lansdown estate due to financial troubles. Among his contemporaries it seems he was widely disliked; the Cheltenham Looker-On describes him in 1850 as “not very popular among his fellow townsmen” and he had a reputation for dodgy-dealing, impropriety with his clients’ money and selfish pursuit of his own interests. He emigrated to Australia in 1849 in an attempt to revive his fortunes, and died in 1872

This is Emily's sister.
Eugene Bellairs married Maria Margaret Priaulx 1855 in Hobart Tasmania.
Maria had been born in Tasmania to parents Henry Priaulx (Deputy Commissariat General)and Amelia Hide (married 1828 St Peter Port Guernsey). Maria's offspring died unmarried but other members may have emigrated to NZ. Eugene (Surveyor)was present at the Wairau Massacre then went to Tasmania and Victoria before returning to NZ about 1862
what happened in Tasmania

another sister Elizabeth Chapelier Priaulx

Saturday, 16 January 2010

Jenny Amelia FordJenny Amelia Ford was married to Herbert Bloomfield Vlieland.
She was born 28 August 1866 in Vienna ,Dane co U.S.A. And died 29 August 1943 South Gate U.S.A.
She was the daughter of Laurence A.Ford and Amelia Henderson.
Laurence was born 10 October 1833 in Dunfermline,Fife, Scotland.
Son of James Ford (born 12 November 1805 Dunfermline) and Ellen Elder (born 25 may 1808 Dunfermline ).
He died 10 February 1895 in Wannakee,Dane U.S.A.
He married Amelia on 20 November 1863 in Maddison Dane,U.S.A.
Amelia was the daughter of David Henderson (*10 August 1811 Crossgate) and Amelia Ford(25 June 1818 Scotland.)

Herbert and Jenny had six children,
Jenny Amalia Vlieland born 19 October 1888 Vienna USA
Francis Elisabeth Vlieland born 02 July 1890 Vienna USA
Elsie Mary Vlieland born 30 December 1891 Vienna USA
Alice Ellen Vlieland born 27 August 1893
Herbert Ford Vlieland born 26 October 1896
Russel Bloomfield Vlieland 16 February 1901 Waunakee USA
Florence Violet Vlieland born 06 Jul 1903 Clifton, Pierce County USA
Here is the census of 1900.
Her father b. 10 Oct 1833 in Dunfermline, Fife, Scotland and d. 10 Feb 1895 in Waunakee, Dane Co Wisconsin.
brothers and sisters [FORD]:

Ellen Malvina (b 10 Jan 1865 Vienna, Dane Co WI),
Jennie Amelia (b 28 Aug 1866 Vienna WI),
William Laurence (b 23 Jan 1868 Vienna WI),
Bessie Grace (b 24 Dec 1872 Vienna WI),
and Ida Agnes(b 19 Apr 1874 Vienna WI).

Friday, 8 January 2010

Hendrik Aldertszoon Vlieland

Hendrik Aldertszoon Vlieland was born 28-01-1748 Noordwijk Holland.
He is the son of Aldert Vlieland and Maartje Langeveld.
Married to Marijtje Arrishoek. and they had two children Aldert named after his father and Cornelis after her father .

To avoid the wars between French and England he was a burgher of Prussia and subject of the count of Knipshausen.
He was in 1797 with his ship "de jonge Elisabeth "on a journey from Rotterdam to Havre de Grace when he was captured by the a Kingsship "the Harpy" Master Henry Bazely, esquire.
He was brought to the ship and because of the big waves, lost sight of his ship.
he was landed in Dover and went straight to Phineas Kennets to report what had happened.
Later he learned that parts of his ship where beached in Noordwijk and the parts were recognised by him as well as by Maarten Kruijt mayor of Noordwijk and by Jan de Booy blacksmith.
The crew however was lost and never heard of since .His son Aldert(18)among them.
The wifes and mothers of the lost crewmembers made a declaration in Noordwijk about the loss of the "jonge Elisabeth"
Date August 20, 1798 January standing before me Jan Gerard Crameris, secretary and Jan Hoekman and Job van der Weijden, sheriffs of both Northern Districts, and Langeveld Offem: Marijtje Arrishoek, wife of Hendrik Vlieland, Annetje van Duin, wife of Zacharias de Jong, Aaltje Dirkx van Duin, wife of Dirk Pietersz. Balkenende, residing on the first and third in Noordwijk aan Zee and the second to Catwijk aan Zee, which claimed the benefit of all whom this would by no allowed to enter and serve each other when necessary and that her sons in quality as the first captain and her son Aldert Vlieland and the two men also his companions on "de jonge Elisabeth", which was reported last seen in the month of October or beginning of the month November 1797 in Rotterdam and that the English King Ship according to testimony of the first witness husband was Hendrik Vlieland taken deposantes and her first husband was repatriated and all the other men were gone and never heard off. So that they true and also truly believe it to be on the grounds that they witnesses to this day and the best of knowledge of life or residence of their men and son .Despite all efforts and searches that have been obtained.
Being witnesses they are prepared to swear an oath to confirm.
In 1804 he has another ship "den Aufwaerter" which he likes to lie in shelter from enemy ships in Katwijk innerharbour.
The whole story (translated by google)is below.
The Town Board of the two northern districts, and Langeveld Offem to the Council of the Navy of the Batavian Republic Citizens
Immediately after the reception of your Circular of the December 30 1.1. We summoned the Accountants in Noordwijk aan Zee and informed them of the charge contained in Circular reported, which is to comply within the stipulated time then, since we are informed that of the four barges in sending our letter of the December 9 1.1. still located in the Schuitengat, since three of which the one named de jonge Elisabeth, before having belonged to Arie van der Schoneveld and envisages three years belonging to Frederick Jongbloed to Papenburg and conducted by Pieter Vink, one called the jonge Johannis having belonged to Jan Gijze Zonneveld belonging to three years Johannis Nieuwenhoven to Embden and conducted by Thomas Vink called the Mary, having belonged to Jan Gijzen Zonneveld, since three years owned Hille Bouwerman and Son Construction Embden and conducted by Jan Moeijenkind if meantime gone to Rotterdam. The bet. Claas Waasdorp, owner of the remaining one boat called the jonge Pieter master Jan Kaak, invites us to want them in your favor to ask this barge as deeply as possible and at the end of the Schuitengat located, since at this point so she and the other co-owners claimed was out of sight of the enemy, then the boats at Scheveningen and Catwijk, at the point where it lies now lies to stay put. We the Bookkeeper can not refuse this request to barge into the Schuitengat to leave again for you to carry, especially since it raised it so. Furthermore, we had tidings that some days ago, arrived at our beach and in the Schuitengat has settled a bomschuit called the Aufwaerdter, to which is skipper and owner Henrik Vlieland now resident and citizen of the Earl of Knipshausen under Act of 1803 dated 5 July, as shown to us even today on the beach is now a new bomschuit carpentry and finished within few days by the shipwright M.Kruijt for the account of Fa to Papenburq Jongbloed, and us with you to inquire whether these two boats are not allowed to leave there. Again, is intended to satisfy your gem. Circular that the name of the boat which according to our letter of the December 9 1.1. ready gone, and the jonge Arie was saled in Dordrecht on behalf of the French Government, and that the precise dato of transitions of this property of the shipowner said barges were forgotten
Members of the Town Board
(signed) Cramerus Noordwijk January 4, 1804.

Advertentie Rotterdamse courant 05-04-1803we find Jeroen and Hendrik Vlieland in the same advertisment
Naar TOPSHAM, Kaptein Jeroen Vlieland, met het Bomschip de Post van Topsham. Naar HAVRE en CAAN, Kaptein Hendrik Vlieland, met hét Bomsbhip de Jonge Elizabeth. Naar BAYONNE .


Rotterdamse courant
12-06-1802

10-03-1803

05-04-1803
Parenteel van Hendrik Aldertsz VLIELAND
I.1Hendrik Aldertsz VLIELAND (Henderik), stuurman/schipper 'De Jonge Elisabeth', gedoopt/bapt (RK) op 29-01-1748 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL (get,-witn: Paulus Jansz Langeveld en Neeltje Paulusd Zonneveld.). Den 29 janu Henderik v: Aldert Arense Vlieland acatholl M: Maartje Jans Langeveld P: Paulus Janzen Langeveld M: Neeltje Paulus Zonneveld

Bapt/Dopeling Henderik
Vader Eldert Arense Vlieland
Moeder Maartje Jans Langeveld
Getuige Paulus Janzen Langeveld
Neeltje Paulus Zonneveld

Plaats Noordwijk aan Zee
Datum doop 29-01-1748

Opmerkingen de vader is niet katholiek

Inventarisnummer 8

DTB Noordwijk aan Zee Dopen RK , folio 133vs Overleden op 25-07-1821 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL op 73-jarige leeftijd. Dortsche Courant (DC)
DC: arriveert H. Vlieland van Greetzeil 25-02-1796
DC: Hellevoettsluis naar zee. H. Vlieland 10-06-1796
DC: Brielle naar zee. H. Vlieland 13-06-1796
DC: Brielle den 15 juni H.Vlieland is weder teruggekomen.
DC: Brielle den 11 dito naar zee H,Vlieland 13-08-1796

GEWAPENDE BURGERS TE NOORDWIJK ANNO 1797.
Oud Archief gemeente Noordwijk, Inv. Nr. 767.
Lijste van de gewapende Burgermacht over de beide Noordwijken geformeerd
den 21 julij 1797.
Lijst der Gewapende Manschappen thans binnen de beiden de Noordwijken,
Langeveld en Offem.
Volgt nu de lijst van de weerbare mannen van sestien tot sestig jaren oud gevonden als vooren in
het dorp en district van Noortwijk aan Zee, welke alle sijn onvermogend, van geen geweer
voorsien en ook naar het oordeel van schout en geregte buijten staat omme het selve op hunne
eijgen kosten te kunne kopen.
053 Hendrik Vlieland (in zee)

bron:Herman Schelvis
A.R.A. Den Haag. Rechterlijk Archief Noordwijk Nr. 285. Attestatie nr. 34. Op 23 februari 1798 legt Hendrik Vlieland voor secretaris en schepenen van Noordwijk nogmaals een eensluidende verklaring af, ditmaal zonder aanvullingen van Maarten Kruijt en Jan de Booy.

A.R.A. Den Haag. Rechterlijk Achief Noordwijk Nr. 286. Verklaring Nr. 11. Op heden de 20e augustus 1798 compareerde voor mij Jan Gerard crameris, secretaris en Jan Hoekman en Job van der Weijden, schepenen der beide Noordwijken, Langeveld en Offem:
Marijtje Arrishoek, huisvrouw van Hendrik Vlieland, Annetje van Duin, huisvrouw van Zacharias de Jong, Aaltje Dirkx van Duin, huisvrouw van Dirk Pietersz. Balkenende, wonende voor de eerste en derde te Noordwijk aan Zee en de tweede te Catwijk aan Zee, dewelke verklaarden ten behoeve van alle de geenen wien zulks zoude mogen aangaanen om te dienen elkaar en wanneer zulks nodig sijn-waaren - waaragtig te weezen.
Dat haar deposantes mannen en zonen de eerste in qualiteit als schipper en haar zoon Aldert Vlieland met den twee laatste deposantes mannen als boodsgezellen hebben gevoerd het bomschip 'de Jonge Elisabeth', dat gemelde schip in het laatst van de maand october of begin van de maand november des gepasseerde jaars 1797 te Rotterdam beladen zijnde waarschijnlijk na dat het zelve door zeker Engels Koningsschip volgens getuigenis van des eerste deposantes man Hendrik Vlieland was genomen en haar eerste deposantes man op het gemelde Koningsschip was aangenomen en welke vervolgens alhier is gerepatrieerd met man en muis is verongelukt en dat de deposante zulks vastelijk geloven en het ook daar voor zijn houdende om redenen dat zij deposantes tot heden toe gene de minste kennis van het leven of verblijf van hunnen mannen en zoon nietegenstaande alle aangewenden moeijte hebben kunnen bekomen. Zijnde zij comperantes bereid hun hier voren gedeposeerde des noods met solemneele eede te bevestigen.
Als ondertekening van de vrouwen alleen kruisjes.

Op heeden den 6e februari 1798 compareerde voor ons Sr. Gerhardus Adrianus
Entink secretaris mitsgaders voor de burgers Jan Hoekman en +albert van
Noord, schepenen der beide Noordwijken, Langeveld en Offem; Hendrik Vlieland, thuis hoorende te Grefzeyl in Pruissen, doch op 't passeren dezes alhier present, ons secretaris en schepenen bekend in qualiteit als
schipper gevoerd hebbende het bomschip de jonge Elisabeth, dog welk schip te Rotterdam belaaden zijnde met zoute visch, kaas en andere soorten van
koopmanschappen op de reijze van daar naar Havre de Grace is genomen geworden door een Engelsch Koningsschip genaamd (zo als hij comparant is geinformeerd geworden)\Harpy, onder commando van Henry Bazely, esquire.
De welke verklaarde ten behoeven van alle de geenen wien zulks zouden mogen
aangaan en om te dienen daar en wanneer zulks zal nodig zijn, waar en waarachtig te weezen dat na dat zijn comparantes voornoemde schip en lading in de maand november des gepasseerdern-jaars 1797 op de bovengemelde wijze van-deeze stad na Havre de Grace door den bovegenoemde Henry Bazely commandant van het Engels Koningsschip Harpy was genomen, hij comparant op dat schip overgebragt was en daarna terwijl de zee zeer hoog stond, zijn schip de jonge Elisabeth uit het oog of gezigt verlooren had en hij al verder op den 22e der voornoemdemaand november van het voornoemde Koningsschip Harpy te Dover was aan land gezet,zoals zulks alles omstandig blijkt bij eene verklaaring door hem comparant op den zeIven 22e november voor Phineas Kennets notaris en in de stad en haven Dover in 't graafschap Kent en getuigen gepasseerd en op den 25e dito voor James Gravener een meester extraordinair in zijn Majesteijts Hooge Hoff van Cancelary beeedigd.
Hij comparant te Dover voornoemt of op eenige andere plaats niets hoegenaamdheeft gehoord of vernoomen van het door hem gevoerde schip, de jonge Elisabethof desselvs lading hier voren gemeld, maar dat hij comparant vervolgens hier te landen gearriveerd zijnde is geinformeerd geworden, dat te Noordwijk aan Zee op strand was aangedreeven of gespoeld en voorts geborgen een gijk van een grootzeijl van een bomschip, nevens een slaggaarde, dat hij comparant die twee stukken geexamineerd hebbende en dezelve heeft herkend en bevonden, dat dezelve gijk en slaggaarde behooren tot het voornoemde door hem gevoerde schip de jonge Elisabeth en dat hij comparant daar omme ter goeder trouw vastelijk geloofd en 't daar voor houd, dat het zelve schip de jonge Elisabeth met desselvs lading ten tijde dat hij zig aan boord van het meer gemelde schip Harpy bevond, het zelve uit het oog had verlooren, verongelukt en totaal verlooren gegaan is. Compareerde nog meede voor ons secretaris en schepenen de burgers Maarten
Kruijt, meester scheepstimmerman wonende te Noordwijk aan Zee en Jan de Booy, meestersmit wonende te Noordwijk Binnen, ons secretaris en schepenen bekend, dewelke meede verklaarden ter requisitie van alle de geenen welke aan desen eenigsints qeleegen zouden mogen zijn waar en waragtig te zijn dat ons bij examinatie gebleeken is, dat de te Noordwijk aan Zee gestrande gijk dezelve is welke ik tweede deposant in qualiteijt als scheepstimmerman hebbe gemaakt en ik derde deposant in qualiteijt als smit hebbe beslagen voor het bomschip genaamd de jonge Elisabeth in den jaare 1796 (doorgehaald: voor Bouwmans en zoon te Grefzeijl in Pruissen) nieuw uitgehaald. Erkennen aan de lengte en zwaarte van dezelve en aan 't beslag om dezelfde leggende. Bereid zijnde zij gezamentlijke deposanten het hier vooren staande gedeposeerde ieder in den haare met solemnele eede te bevestigen.
Ondertekend door:
H = merk van Hendrik Vlieland. (slaggaarde = peilstok)
Fuijt van Leeuwen Maarten Kruijt Jan de Booy Jan Hoekman Aalbert van Noord G.A. Entink, secretaris

HARPY,18. (1796 Dover. Sold 1817) Armed with eighteen 32-pounder carronades. 1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

Uit the national archives engeland: Restrictions on use
Item details: HCA 49/46 : quick reference
Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.

Covering dates
Scope and content Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.
Access conditions Normal Closure before FOI Act: 30 years
Closure status Open Document, Open Description
Held by The National Archives, Kew
Covering dates
Scope and content Packet "E": (iii.) Answers (June 1797) of James Long Master and Andrew Crawford Super Cargo of Schooner ELIZABETH, taken by Privateer Kingston, Lewis Farquharson Master.
Access conditions Normal Closure before FOI Act: 30 years
Closure status Open Document, Open Description
Held by The National Archives, Kew

zie ook ROTTERDAMSE REGESTEN: nr 63 NW dd 26-11-1814;"Maria & Elisabeth": Stuurman Hendrik Vlieland, matroos Floris Vink.

Info gekregen van H.Schelvis G.A.Nw. Nr. 78. Register van uitgaande brieven. Noordwijk 4 jan 1804
Het Gemeente Bestuur der beide Noordwijken, Langeveld en Offem aan den Raad der Marine van de Bataafsche republiek
Burgers!
Dadelijk na de ontvang van uwe aanschrijving van den 30 dec. 1.1. ontboden wij de Boekhouders te Noordwijk aan Zee en gaven hun kennis van den last in gemelde aanschrijving vervat, met adhortatie (aansporing) om aan het daarin bevolene binnen den bepaalden tijd te voldoen dan, vermits wij door hun geinformeerd wierden dat van de vier schuiten op het zenden van onzen brief van den 9 dec. 1.1. nog in het Schuitengat gelegen, reeds drie waarvan een genaamd de Jonge Elisabeth, bevorens toebehoord hebbende aan Arie Schoneveld van der Cloet en zints drie jaren toebehorende aan Frederik Jongbloed te Papenburg en gevoerd door Pieter Vink, een genaamd de Jonge Johannis bevorens toebehoord hebbende aan Jan Gijze Zonneveld zints drie jaren behorende aan Johannis Nieuwenhoven te Embden en gevoerd door Thomas vink en een genaamd de Maria, almede behoord hebbende aan voorn. Jan Gijze Zonneveld, zints drie jaren toebehorende aan Hille Bouwerman & Zoon te Embden en gevoerd door Jan Moeijenkind, indien tusschen tijd naar Rotterdam vertrokken zijn. De wed. Claas Waasdorp, eigenares van de nog overgeblevene ene schuit genaamd de Jonge Pieter en gevoerd door Jan Kaak, verzoekt ons daarop bij u gunstig te willen voorvragen om deze schuit zo diep mogelijk en aan het einde van het Schuitengat gelegen, vermits die op deze plaats zo zij en de andere reders verklaarden mede buiten het gezicht des vijands lag, dan de schuiten te Scheveningen en Catwijk, op de plaats waar zij thans gelegen is te laten blijven leggen. wij hebben deze Boekhoudster niet kunnen weigeren dit verzoek om deze schuit in het Schuitengat te laten liggen andermaal aan u voor te dragen, te meer daar het door haar aangevoerde ons mede alzo toeschijnt. Voorts moeten wij u berigten dat enige dagen geleden, aan ons strand is aangekomen en in het Schuitengat is gaan liggen, een bomschuit genaamd den Aufwaerdter, om te calfaten waarvan schipper en eigenaar is Hendrik Vlieland tegenwoordig ingezeten en onderdaan van den graaf van Knijshaulen volgens acte van dato 5 julij 1803 aan ons vertoond als ook tegenwoordig aan het strand staat een bomschui t nu nieuw getimmerd en binnen weinig dagen afgewerkt door den scheepstimmerman M. Kruit voor rekening van Fa Jongbloed te Papenburq, en ons bij u. te informeren of deze twee schuiten aldaar niet van hier mogen vertrekken. Wijders dient ter voldoening aan uwe gem. aanschrijving dat de naam van de schuit welke volgens onze brief van den 9 dec. 1.1. bereids vertrokken was, is de Jonge Arie en dat dezelve verkogt is aan Buisthoofd in Dordrecht voor rekening van het Fransche Gouvernement, alsmede dat de precise dato der overgangen van eigendom der hierin genoemde schuiten den rederen ontschoten waren-
Wij verwagten hierop uwe geëerde rescriptie en blijven
De Leden van het Gemeente Bestuur voorn .
Op last der zelven (get.) Cramerus
Noordwijk 4 jan 1804.
" zie ook de 'blauwdotter' nr 96. Zoon van Aldert Ariesz VLIELAND, vierboetmeester/stuurlied op een versharingschuit te Noordwijk/schipper op 'De Jonge Willem'/1768 pomper bij de nieuwe brandspuyt te Noordwijk aan Zee/zeeman, en Maartje Jansd LANGEVELD.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 18-01-1778 te Noordwijk,ZH,NL (RK) (getuige(n): Maartje Jeroens Duijndam en Antje van Dam), wordt genoemd:Hendrik Alderze FRELAND met Marijtje Cornelisd ARISHOEK (ARRESHOEK), 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-03-1749 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL, overleden op 01-10-1835 te Noordwijk,ZH,NL op 86-jarige leeftijd. RK doodboek: 1 October Marijtje Arreshoek
wed. Hendrik Vlieland
, dochter van Cornelis Willemsz (Kees) ARISHOEK en Cornelia Theunisd VINK.
Uit dit huwelijk:
1. Aldert Hendriksz (FRELAND), bootsman, gedoopt (RK) op 09-05-1779 te Noordwijk,aan Zee,ZH,NL (getuige(n): Jeroen Alders Freland en Ariaantje Klaasd Mooijekind.), overleden 11-1797 te op zee,verongelukt,. HARPY,18. (1796 Dover. Sold 1817) Armed with eighteen 32-pounder carronades. 1797 Henry BAZELY, 5/96, Channel. In May 1797 HARPY compelled a French brig with eighteen 9-pounder and a 14-gun lugger to run aground near Dieppe. He also damaged a number buildings in the town including the Custom House. Later she captured two privateers, one armed with four guns, the other with swivels, she also recaptured two British coasters.

is vergaan met "man en muis" op de bomschuit 'De Jonge Elisabeth' waarop zijn vader Schipper was: zie ook ARA Den Haag; RA Noordwijk nr 285;attestatie nr 33.

2. Cornelis Hendriksz (VRELAND), gedoopt (RK) op 01-10-1790 te Noordwijk aan Zee,ZH,NL (getuige(n): Theunis Cornelisz Arishoek en Marijtje Arisd Meister (Mareitje Cornelisd Arisheok)), overleden op 05-09-1807 te Noordwijk,ZH,NL op 16-jarige leeftijd. Datum der Aangeving: 7 september 1807: Datum van 't Overlijden: 5 dito: Cornelis Vlieland: ouderdom 17 jaren: Precife Woonplaats: in de Zeestraat: Datum van 't Begraven: 7 september, begraven op 07-09-1807 te Noordwijk,ZH,NL.

OOSTENDE den 27 December Den 23 dezer is hier ingekomen la Ftttoire кар Louis Gibert vm Charente en zyn uytgevaeren den jongen Hertog кар H Vlieland пае Hollandt Marie Anne кар Themas Laus пае Birgen denjongften van Zeven кар Jt Jasens пае Duynkerke den 26 is insekoajen de Aßurantie кар С Volckers Dyk van Mallaga en is uytgevaeren de Margareta Cornelia кар M Woetge nze Amsterdam

Oostende January. Den 27.dezer zyn hier ingekomen den jongen William, Kap. Albert Vlieland, de jetigt Harle , Kap. Claas Arrize, de Dillgentit , Rap. Thomat Fearnly, den Anfmtrffcbtn Paquet-Seo:, Ktp. Hodgkiris, all ; vin Londen , cn 1 n uytgevaeren den BrabanJ-Konpmcn, Kap. An drin áutehard, dt Eendragt, Kap. Jonas Deel, beyde nie Loa« den, alle gtlaeden mrt verfebeyde Koopmanfchappen, bttZec-Mavi Welvaertn, Kap. Ba/tiaen frunck ; den »9. de jongt Maria , Kap. Claas Arrize, den jongen Boudewyn, Kap. Pie ter Grate, alle sie Rotterdam ballaltfcbcers » en zyn ingeThis son Aldert hendrikszoon Vlieland was born May 9 1779  and was killed by the capture of the Jonge Elisabeth 
The crew however was lost and never heard of.His son Aldert(18)among them.
The wifes and mothers of the lost crewmembers make a declaration in Noordwijk about the loss of the "jonge Elisabeth"
1 October 1790 Cornelis son of Hendrik Alderts Vreland and Mareitje Arishoek.

he died at the age of 16 .

Read also  Hendrik
de jonge Harting captured by French privateers 
De Jonge Elisabeth captured by ship of war Harpy
Der aufwaerter  captured by ship of war Courier 
Beatrix Elizabeth 

Wednesday, 6 January 2010

advert

In the Eclectic review of 1850 we find this advert.