Wednesday, 4 November 2009

Jeroen Kornelis Vlieland

Jeroen Cornelis Vlieland is de zoon van Cornelis Arentszoon Vlieland en Neeltje Moerkerken .
Hij is geboren 27 NOV 1746 Noordwijk,Zuid Holland


23/06/1765 Naam notaris: Adrianus Hubertus Honigh

Compareren Andries Verts, stuurman, en Pieter Dirks van Duin en Jeroen Kornelis Vlieland, matrozen op de verongelukte zeijtsebom de Vrouwe Anna, komende van Stockton in Engeland met bestemming Rotterdam. Zij verklaren ten verzoeke van hun schipper Engel Arens Vlieland. Zij kwamen heden op de Droge op twee vadem water te liggen en terwijl zij met behulp van een werpanker trachtten boven de derde ton te komen werden zij door het 12-jarige zoontje van hun schipper, Pieter van der Plas genaamd, gewaarschuwd dat het schip water maakte en begon te zinken. Tijdens de reis hadden zij nauwelijks water gepompt en zij zijn ook nergens tegen gestoten. Zij vermoeden dat een plank is losgesprongen. Men kon met boten nog net het vege lijf redden. Getuigen Nicolaas Kromvinger en Gerrit Louwe.
translated by google
Present Andries Greens, mate, and Pieter Dirks van Duin and Jeroen Kornelis Vlieland, sailors on the crashed zeijtsebom the Lady Anna, coming from Stockton in England bound for Rotterdam. They declared on request of their skipper Engel Arens Vlieland. They landed at the Dry on two fathoms water, and while they were using a grapple to get over the third ton The 12-year-old son of their skipper,named Pieter van der Plas,warned that the ship made water and beginning to sink. During the journey they had little water pumped and they did not bump. They suspect that a board is came loose. With boats could just save their lives. Witnesses Nicholas Kromvinger and Gerrit Louwe Finger.

No comments: