Sunday, 12 June 2011

Maartje Jeroense Vlieland

Mischien komen we via Maartje Jeroensdochter Vlieland meer te weten over Jerome Nicolas Vlieland.
In 1796 Jerome Vlieland master had to give permission for his daughter Maartje to get married to Jacob Vink.
He is not able to go to Noordwijk but goes to a clerck in Rotterdam to give his permission.
The husband of Maartje is captain as well and she is housekeeper.There last son is born in 1816 Bruges Belgium .The whole family is then living in Belgium.
Maybe this will give us a clue .

We beginnen met een notarisakte.

Geminuteerd op de zegel van 12 stuivers
1 augustus
Op heden den tweeden
Augustus 1796 compareerde voor
mij Jacob Pieter Beijerman notaris
publiq te Rotterdam en voor de
natenoemen getuigen Jeroen Vlieland ,schipper , zich alhier
bevindende ,doch woonagtig te
Noordwijk aan Zee, dewelke
verklaarde te constateeren en
genoegen te nemen bij dezen van
het huwelijk van zijne minderjarige dochter Maartje Jeroense Vlieland
met Jacob Joppe Vink
jongman ,verzoekende dat door
den gerechte van Noordwijk binnen
alwaar het gem huwelijk staet
te worden voltrokken aan voorn.
personen de noodige huwelijksproclamatien
en gebooden zullen
worden gegund en verleend.
Opdat hiervan zoude blijken
verzogt den comparante hiervan
akte ,om te dienen als naer behooren
Aldus gepasseerd binnen Rotterdam
ter presentie van Coenraad Lock en Arnoldus van Rees als getuigen ,die de minute dezer
nevens de comparant en nij
notaris hebben ondertekend,

attestor
J.P.Beijerman
not.pub.

Jacob Jobsz VINK, zeeman, scheepskapitein, gedoopt te Noordwijk op 10-02-1771, overleden te Brugge op 09-04-1832 op 61-jarige leeftijd, zoon van Job Krijnsz VINK, visser, en Aagje Dirksdr HOOGDUIN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd te Noordwijk op 03-08-1796 met Maartje Jeroensdr VLIELAND, 26 jaar oud, huishoudster, gedoopt te Noordwijk op 17-03-1770, overleden te Brugge op 01-04-1842 op 72-jarige leeftijd, dochter van Jeroen Aldertsz VLIELAND en Ariaantje Klaasdr MOOIJEKIND.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Jacobsdr VINK, geboren te Noordwijk op 29-12-1798, gedoopt te Noordwijk op 29-12-1798.trouwt met Ferdinandus Joannes Kersseboom Geboortedatum/Plaats 25-05-1794 te Sluis Nl op 30-09-1825 te Brugge
Hij woont in Sluis Nl Beroep timmerman

2. Aagje Jacobsdr VINK, geboren te Noordwijk op 25-09-1800, gedoopt te Noordwijk op 25-09-1800.trouwt in Brugge met Augustus Albertus Denys Geboortedatum/Plaats 04-06-1800 te Brugge Beroep stierman
Overlijdensakte Agatha Vink
Aktedatum 14-06-1836
3. Maartje Jacobsdr VINK, geboren te Noordwijk op 26-07-1803, gedoopt te Noordwijk op 26-07-1803.29-08-1829 trouwt met Joannes Henricus Carolus De Wyndt
Geboortedatum/Plaats 23-12-1801 te Brugge Woonplaats Brugge Beroep zeevaarder
en 2de keer Brd wed v Joannes De Wyndt + te Brugge 25/9/1835
uit dit huwelijk Maria Magdalena De Wyndt
hertrouwd met Jacobus Debrabander Geboortedatum 17-10-1806 te Sijsele
Beroep dienstbode
uit dit huwelijk Chlotilda Antonia De Brabander
4. Jaapje Jacobsdr VINK, geboren te Noordwijk op 17-03-1805, gedoopt te Noordwijk op 17-03-1805.
overleden 01-01-1871 partner Pierre Vinck ouders Jacques Vink en Marie Vriland

5. Anna Jacobsdr VINK, geboren te Noordwijk op 06-01-1808, gedoopt te Noordwijk op 06-01-1808.
trouwt met Pieter Vinck Geboortedatum 14-11-1808 te Dudzele
Leeftijd 21 jaar Woonplaats Brugge Beroep timmerman

6. Jeroen Jacobsz VINK, 3e stuurman op de "Schimmelpenninck", geboren te Noordwijk op 02-07-1811, gedoopt te Noordwijk op 02-07-1811, overleden te Noordwijk op 29-11-1834 op 23-jarige leeftijd.

7. Pieter VINK, stuurman koopvaardij, geboren te Noordwijk op 23-08-1813, gedoopt te Noordwijk op 23-08-1813, overleden te Oostende op 09-06-1871 op 57-jarige leeftijd. als matroos
Gehuwd 05-11-1834Brugge met Maria Johanna SPILLAERT,particulier geboren 04-02-1812 te Brugge overleden na 1870.vader van bruid al 18 jaar afwezig
uit dit huwelijk Leocadie Josephine Vink
Auguste Bernard Vink geboren 28-06-1840 te Brugge overleden 12-10-1857
Opmerkingen De betrokkene is overboord gegaan in de omgeving van Liverpool, Over de woonplaats van de aangevers staat in de akte niets vermeld, evenmin over het beroep van de ouders, het schip ,een brik, stond onder gezag van kapitein VERSCHOOTE

8.Theodorus Jacob Vink geboren te Brugge 20-12-1816
gehuwd met Maria Theresia Dorothea Logie
Geboortedatum/Plaats 28-04-1816 te Nijmegen Woonplaats Brugge Beroep naaister
zij is de dochter van Lodewijk Constans Joseph Logie en Aleida Dorothea Barta Schmidt
uit dit huwelijk
Emilius Vink
Celestine Vink
Clemence Vink
Marie Vink


death of Maartje

No comments: