Monday 7 March 2011

Jan Pietersz Vlielander

This fascinating story in short for the English relatives .
Pieces of paper were found behind a plastered wall .
The pieces were used to fill the gaps.
They were kept for years in a plastic bag on the attick in Harlingen
And found and saved by Jeanine Otten.
These fragments turned out to be the 200 years old shoppinglists of Jan Vlielander and are restored at this moment.
There is also a complaint about the bad water delivered to the ship.
We beginnen met de laatste ontwikkelingen en gaan dan terug in de tijd.
Het verhaal.
Mijn Heer en Vrind
Cornelis Ds Zijlstra
Ontfangen en zoo heeden van Luittje Stoffels
2 varkens waeter [4] en 4 oxhoofden bier.
Het andere waeter heeft hij aan
Captn: Boeriessies [Bouritius] gegeven sonder enigsins
kennis aan mijn gegeven seer slegt van de
brenger als die ontfangen heeft alsoo de saak
hoopt klaar kun loopen. Zenden UE met
de boven genoemde van mijn schip
6 halve leg[g]ers en 4 quarties + 2 oxhoofde
Nogh voor mijn van de Eensgesintheyt
7 halve leggers. Versoeken mijn waeter
met de eerste oekaasie [occasie = gelegenheid] terug.
Zende UE een kan om zoete oly en versoeke
hier nevens mijn ½ lb [pond] drooge gist te zenden.
Verzoeke dese ingelyde aan de Heer
Munts te behandigen. Mijn Heer & Vrind
Verblijve met agting UWDW [uw dienstwillige] & Vrind
Jan Vlielander
Op de Reede ’t Vlie
D: 31 July 1781
En dan nu de hoofdpersoon.
Jan Pietersz.Vlielander geref ged.3-6-1725 te Den Helder.
Zoon van Pieter Janszoon Vlielander en Martje Meijnards Dogger.Hij was van beroep zeeman(commandeur Groenland) 1762-1765.Koopvaardijschipper 1769-1770 .
Officier op ´s Lands vloot in 1782 en wel op het schip de Faam.
Hij overleed in Den Helder in 1805 (aangifte impost overlijden 13-04-1805).
Hij trouwde


1. Op 14-11-1751 Geref.Den Helder met Grietje Cornelis Soetelief Geref ged.7-12-1727 De Helder.
Dochter van Cornelis Pieters Soetelief en Grietje Maartensd.Breet.
Zij overleed april 1777 Den Helder (aangifte impost overlijden)
Zij kregen 5 kinderen .
1.Martje Vlielander Ged.26.12.1755 Den Helder.trouwt 31-3-1782 geref te Vlieland met Egbert Claasens.
2.Grietje Vlielander Ged 14-09-1760 Den Helder trouwt 1781 met Adam Snijder.
3.Pieter Vlielander Ged 07-04-1771 Den Helder trouwt 19-08-1804 Huisduinen met Trijntje Zeeman.
4 aangifte impost overlijden den Helder 23-07-1759
5.aangifte impost overlijden Den Helder 23-08-1765

Hij trouwde 2.Op 05-09-1784 Met Maartje Jacobsdochter Breet geboren rond 1725 Huisduinen .
Het doopboek van Huisduinen is door oorlogshandelingen verloren gegaan .
Zij is de dochter van Joost Maartens.Breet en Martje Claasdr.Duijt,een nicht van zijn eerste vrouw.
Uit dit huwelijk geen kinderen.
Met dank aan A.P.Vlam genealogische vereniging den Helder die ons in 1986 van deze gegevens voorzag.
We komen Jan tegen in allerlei vermeldingen.

Uit Leidsch DagbladLijst der Hollandse Schepen die door de Franzen genomen zijn in 1794 en 1795 en welker Equipagien - geheel of Gedeeltelijk in quimper Corentin in Preson geweest zijn

Namen der schepen Kapiteins of Schippers gevangene in Quimper wat datum genomen doden in Quimper
O.I.Compeschip Willem de Vierde Thomas Trompsers X 16 den 25 Aug.1793 5
de Vrouw Jantie Haye Hendriks X 5 ,, 12 Maart '94 2
de Vrouwen Wiarda & Wijnalda Gerben Zybes O 5 ,, 12 dito ,, 4
de Vrouw Alida Teeke Hania 8 ,, 16 dito ,, 3
O.I.Comp. Paketboot de Faam Luitie Frederiks 32 ,, 25 dito ,, 11
uit het journaal van Wytze Gerbens Hellinga, 1794 - 1795More about the ship de Faam
database of the ship de Faam
Dan krijgt het verhaal in 2011 een wel heel bijzondere wending.
In Harlingen wordt achter een stuclaag papiertjes gevonden om gaten op te vullen .
En dit blijken de brieven te zijn van onze Jan .
Op dit moment worden ze vlak gemaakt.Boodschappenlijstjes oorlogsschip De Faam
De papieren blijken fragmenten te zijn van ‘boodschappenlijstjes’ uit 1781-1783 van en correspondentie tussen onder anderen kapitein Jan Pieters Vlielander, gezagvoerder op oorlogsschip ’s Lands uitlegger De Faam in dienst van de Admiraliteit van Friesland, en de Harlinger havenmeester Cornelis Dirks Zijlstra.

Het fregat en uitlegger De Faam werd tijdens de Vierde Engelse oorlog (1780-1783) begin 1781 door de Admiraliteit van Friesland gekocht en verbouwd tot oorlogsschip met 16 kanonnen voor 80 koppen bemanning. Kapitein Jan Pieters Vlielander van Den Helder was de gezagvoerder. Het schip lag de meeste tijd in ’t Vlie (tussen Vlieland en Terschelling) en werd vanuit Harlingen bevoorraad. Vlielander schreef echter ook brieven aan Zijlstra vanaf de rede voor Vlissingen en vanuit Amsterdam. Waar en wanneer kapitein Jan Pieters Vlielander is geboren, getrouwd of gestorven, is helaas niet bekend. In 1782 werd Vlielander op een loodsschuit en uitlegger onder Abram Driemans op reis naar Batavia door de Fransen gevangen genomen.[1] Een andere bron vermeldt dat zijn schip in 1794 door de Fransen werd veroverd en Jan Vlielander als gevangene werd meegenomen naar Brest (Frankrijk).[2]
Ook lezen we dat Jan klachten had over het water.
In een fragment van een brief van 31 juli 1781 klaagt kapitein Jan Vlielander over de slechte kwaliteit water die hij en Willem Livius Bouritius (geschreven als ‘Boeriessies’), kapitein op de Eensgezindheid, hebben ontvangen van Luitjen Stoffels. Jan Vlielander
There is another Jan Vlieland .
And Captaine Jan Vlielander
Zijn naam komt ook bij het aangeven van relaties voor.

No comments: