Saturday, 19 March 2011

Marriage Jan en Catharina

Jan Janszoon Hollander en Catherina Frits married 12 July 1785 Amsterdam.
We finally managed to obtain the marriage license of the parents
of Jerome Nicholas Hollander.
Jan Hollander even signs this certificate.


transcriptie 
Compareerden als vooren Jan Hollander van Amsterdam Gereform Oud 29 Jaar op Oostenburg.
Ouders Doot.
geassisteerd met Siegardus Siegers event als boven
Catharina Frits,van Leijden Gereformeerd oud 28 Jaar
woont als boven.  Ouders Doot.geassisteeerd met Maria Penninkhof,woont als boven.
Versoeken hare drie Sondagse Uijtroepingen,omme ,naar deselve , den voortrouwe te solemneren,
en in alles te voltrekken,soverre daer anders gene wettige verhinderingevoor en valle
en naar dien Sij bij Waarheijt verklaeren,dat sij vrije personen waeren,en malkanderen in bloede niet en bestonden,waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden,zijn hun hare geboden verwilliger
                               Jan Hollander

it says Jan Hollander from Amsterdam geref.old 29 years on Oostenburg ,parents death.
assisted by Siegardus Siegers living as above and Catharina Frits of Leyden geref.old 28 years lives as above parents death with Maria Penninkhof lives as above.
and then the lines that after 3 announcements the wedding will take place .
So now we can find more about Jan.
Oostenburg in Amsterdam where they all lived was the shipyard of the V.O.C .

Oostenburg was a community in Amsterdam .
In the census of 1795 we find that there were 3064 people living there.
There were 323 houses and 969 family´s so there were 3 family´s in one house .
There were more women the men living there at that time 1134 women and 970 men.
Children under 14 488 boys and 472 girls.
As the men worked in the shipsbuilding the women probably worked in the shops.
There were 6 bars ,a baker , a greengrocer ,a fishmonger, a tabaccoshop, and so on.
The population was mixed,as a lot of people came from other country´s to find a job in the booming shipindustry.
Our Jan and Catharina went to Rotterdam and their children are all born there.
Their first born a year later in 1886.

No comments: