Monday, 12 December 2016

FRIS FRIE weesboek Leiden

Fremond, Adolf, overleden, 79 jaar, 13-3-1740 882 folio 1
Frie, Elisabeth, de man is gereformeerd; trekt 's zomers niet (1793) 903 folio 9
Fri, Elizabet, spinster, gehuwd met Jacobus de Man; bedeeld, oud 40 jaar, in 1772; bedankt 881 folio 133
Frie, Frans, lakenwever, gehuwd met Maria Kok; bedeeld, oud 29 jaar, winter 1738/39; kinderen:
Hendrik, 7 jaar, Lambert, 3, Jacobus, 1, en Johannes, geboren in 1740 880 folio 37
Frie, Willem de, droogscheerder, gehuwd met Geertruyd van Helden; oud 37 jaar in 1741;
overleden, oud 39 jaar, 1-10-1743; kinderen: Maria, 9 jaar, en Cathrijn, geboren in 1742 880 folio 265
Frie, Willem de, overleden, 39 jaar oud, 1-10-1743 882 folio 58
Fris, Geertruyd, spinster, gehuwd met Jan van den Bergh; oud 26 jaar in 1741 880 folio 231
Fris, Geertruy, gehuwd met Abram Engelbregt; bedeeld, oud 54 jaar, in 1768; overleden
27-1-1772 881 folio 83
Fris, Andries, gehuwd met Francijntie van der Wouw; is naar Oost-Indië, oud 40 jaar, in 1741;
kind: Maria, 9 maanden oud, overleden 3-11-1742 880 folio 239
Fris, Johannes, zie Engelbregt, Maria

No comments: