Thursday, 31 October 2013

Cornelis Pieter Vlieland

In a passengerslist we find Pieter and Cornelis Pieter Vlieland .
Who is this Cornelis Pieter Vlieland  ?


Bruidegom: Cornelis Pieter Vlieland 
Geboorteplaats: Leiden 
Leeftijd: 26 
Vader bruidegom: 
Theodorus Ferdinand Vlieland 
Moeder bruidegom: 
Wilhelmina Romburgh 
Geboorteplaats: Amsterdam 
Leeftijd: 24 
Vader bruid: Klaas Lijbering 
Moeder bruid: Maria Anna Both 
Gebeurtenis: Huwelijk 
Datum: woensdag 28 mei 1879 
Gebeurtenisplaats: Oegstgeest

First we have this  Cornelis Pieter Vlieland born in 1853
his son is Cornelis Pieter Vlieland born in 1886 
and we have a Cornelis Pieter Vlieland born in 1928

The son of Cornelis Pieter Vlieland merchant and Anna Clara Lijbering was also a
Cornelis Pieter Vlieland was born in Leiden; Holland, 24/07/1886 and died in South Africa 08/08/1949.
His son; also Cornelis Pieter, lived the greater part of his life in England.He was born in Holland moved to South Africa when he was 7 years old with his grandfather and left when he was about 21 years old.


divorce

Forbes Lucy 11 jan 1927 C 10 
 Cornelis Pieter Vlieland (1866)
 Dit huwelijk was voltrokken in Rangoon Brits Indie (nu India) 


Anna Clara Lijbering, geliefde Echtgenoote van C.P. Vlieland komt op 14 oktober 1892 te overlijden. De familie was daarvoor al diep getroffen door het overlijden van hun jongste kind en hun broer Cornelis Jacobus Lijbering op de jeugdige leeftijd van 26 jaren.
From the archivesNo comments: