Thursday, 13 February 2014

Jan Vlieland and Leendert Plug

Watching the floods in England and the Dutch skaters and their Olympic gold it is time to go  back in time 


Leyden January 8th  1784 

The next story tells us about two fierce skaters Jan Vlieland and Leendert Plug from Noordwijk in 1784.
They  went from Noordwijk to Scheveningen on skates over the sea on Mondaymorning at 6.30 and arrived there at 8 o´clock.
It is exeptional  , and  no one can remember, not even the oldest people and even in the most severe winters  to see  the sea so smooth and even. 


Maandagmorgen ten half zeeven uuren zijn twee Noorwijkers genaamd Jan Vlieland en Leendert Plug, over Zee op schaatsen van Noordwijk - Buiten naar Scheveningen gereden en aldaar ten 8 uren aangekomen. Dit is eene zeldzaamheid, welke de oudste lieden niet geheugen gezien te hebben, gemerkt het IJs gewoonlijk, zelfs in de hardste winters, daartoe geen geleegenheid geeft, als zijnde meest langs het strand zeer ongelijk en oneffen, doch thans zo glad bevroozen, als mooglijk nooit voor dezen gebeurd is.

No comments: