Saturday 30 January 2010

de Faam en Jan Vlielander

The story of Jerome Nicholas is not the only story that is passed on in the Vlieland family.
There is also the story,that a close relative of Jerome was "something" in the navy .
His name was Jan.
So if you find suddenly a Jan Vlielander who was a naval officer in the right period and from whom his ship was taken and who was taken prisoner to Brest French,your hart starts beating faster.
His ship was a frigate called de Faam (Fame).It was build in Amsterdam and all entries found in the papers and on the internet are below and still have to be investigated.
Bapt.3-6-1725 Den Helder.Died 13-04-1805.Den Helder.married twice first to Grietje Soetelief and later to Maartje Breet.

Uit Leidsch DagbladLijst der Hollandse Schepen die door de Franzen genomen zijn in 1794 en 1795 en welker Equipagien - geheel of Gedeeltelijk in quimper Corentin in Preson geweest zijn

Namen der schepen Kapiteins of Schippers gevangene in quimper wat datum genomen doden in quimper
O.I.Compeschip Willem de Vierde Thomas Trompsers X 16 den 25 Aug.1793 5
de Vrouw Jantie Haye Hendriks X 5 ,, 12 Maart '94 2
de Vrouwen Wiarda & Wijnalda Gerben Zybes O 5 ,, 12 dito ,, 4
de Vrouw Alida Teeke Hania 8 ,, 16 dito ,, 3
O.I.Comp. Paketboot de Faam Luitie Frederiks 32 ,, 25 dito ,, 11
uit het journaal van Wytze Gerbens Hellinga, 1794 - 1795More about the ship de Faam
database of the ship de Faam

Dan krijgt het verhaal in 2011 een wel heel bijzondere wending.
In Harlingen wordt achter een stuclaag papiertjes gevonden om gaten op te vullen .
En dit blijken de brieven te zijn van onze Jan .
Op dit moment worden ze vlak gemaakt.Boodschappenlijstjes oorlogsschip De Faam
De papieren blijken fragmenten te zijn van ‘boodschappenlijstjes’ uit 1781-1783 van en correspondentie tussen onder anderen kapitein Jan Pieters Vlielander, gezagvoerder op oorlogsschip ’s Lands uitlegger De Faam in dienst van de Admiraliteit van Friesland, en de Harlinger havenmeester Cornelis Dirks Zijlstra.

Het fregat en uitlegger De Faam werd tijdens de Vierde Engelse oorlog (1780-1783) begin 1781 door de Admiraliteit van Friesland gekocht en verbouwd tot oorlogsschip met 16 kanonnen voor 80 koppen bemanning. Kapitein Jan Pieters Vlielander van Den Helder was de gezagvoerder. Het schip lag de meeste tijd in ’t Vlie (tussen Vlieland en Terschelling) en werd vanuit Harlingen bevoorraad. Vlielander schreef echter ook brieven aan Zijlstra vanaf de rede voor Vlissingen en vanuit Amsterdam. Waar en wanneer kapitein Jan Pieters Vlielander is geboren, getrouwd of gestorven, is helaas niet bekend. In 1782 werd Vlielander op een loodsschuit en uitlegger onder Abram Driemans op reis naar Batavia door de Fransen gevangen genomen.[1] Een andere bron vermeldt dat zijn schip in 1794 door de Fransen werd veroverd en Jan Vlielander als gevangene werd meegenomen naar Brest (Frankrijk).[2]
Jan VlielanderWe have several loose ends .
Is this Jan Vlieland the same Jan ?
And Captaine Jan Vlielander =

No comments: