Thursday, 12 July 2012

Petition


Hof van Holland: Rekesten om mandement, 

Datum rekest: 1808-05-05

Date 1808-05-05
Mandement Mandament Crimineel
Suppliant prosecuters  - in name of the kings general  over the former  departement Holland
against John Sleaven, residing in  Amsterdam;in agreement with  Anthonie Frisch,
owner of a fishingboat and with  Arie Vlieland,
who´s duty is to transport persons and goods to England for the price of 1600 guilders
  - Which will be paid by John Sleaven ,whilst he himself received in payment 2000 guilders against a receipt
and filed at certain office in Rotterdam.
The journey was prevented.

Considering John Sleaven has broken the penal laws against trade and communication with England
and this has to be punished. 
Decision of the court Fiat mandament and summons in person.
details Pro Fisco
source  Number: 3.03.01.01, inventorynumber: 3255, folionumber: 013

The original is not yet available in scan but in the index is another entry to this court case also naming 
Cornelis van Prooijen commissionair of the pilot and signalling service in den Briel .
And John le Vasseur who sold the transport together with John Sleaven .

With this court record it is proven that Arie Vlieland skipper on a fishing vessels ,
transported people and goods to England for a lot of money .1600 guilders for the trip.
Van Prooijen claimed 800 guilders for the pilots and signalling.
Arie claimed 4 or 5 % of the cargo which was 1600 guilder.
We do not know what happened to Arie later in life and if he received his money .
He died 04-09-1831 Rotterdam at the age of 52.


SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest


De Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandJohn Sleaven, wonende te Amsterdam; overeenkomst met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig en met Arie Vlieland, die als schipper diende - transporteren van personen en goederen naar Engeland voor een som van 1.600 guldens, welke som zal John Sleaven betalen, terwijl hij zelf van onderscheidene personen te samen ontvangen heeft een som van 2.000 guldens tegen een quitantie aan ieder gegeven heeft, gedeponeerd op zeker kantor te Rotterdam. De reis verhinderd is geweestJohn Sleaven heeft overtreden de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden05-05-1808
De Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandArie Vlieland, schipper, wonende te Rotterdam, voor 4 à 5 % van de vracht met Anthonie Frisch, eigenaar van een vissersvaartuig; John Le Vasseur en John Sleaven - overeenkomst over vervoeren van passagiers en goederen naar Engeland en met andere passagiers terug te brengen voor een som van 1.600 guldens; Cornelis van Prooyen, commissaris van de loodsen en seinposten in BrielOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden05-05-1808
De Procureurs - generaal des Konings over het voormalig departement HollandCornelis van Prooyen, wonende in Briel, commissaris van de loodsen en seinposten met zijn boeier de personen en hun goederen te brengen naar Engeland. Mitsgaders: John Le Vasseur; Arie Vlieland; John Sleaven; Anthonie Frisch - voor Cornelis van Prooyen een som van 800 guldensOvertreding van de poenale wetten tegen de handel en communicatie met Engeland geëmaneerd en dat moet gestraft worden05-05-1808No comments: