Wednesday, 5 November 2014

Leendert van der Wiel


On the 9th of August 1813 the ship `the young Ary` fished  for herring.
One month later the ship is near the coast of Noordwijk on sea ,ready to come ashore.
Then it becomes obvious that the ship(see Picture)is waylaid by an English scooner.
Captain Leendert van der Wiel tries to save his ship and valuable cargo.
The whole village , including Mayor van Limburg Stirum watch the game of cat and mouse .In the end van der Wiel succeeds in getting his ship safe on shore at half an hour distance.
The British will not give inn.Fire some canonshots and send a sloop to the herringship.
The Mayor accompanied by 4 French customofficers hurry to the ship and open the fire on the British.
After some minutes the British return .

Op 9 augustus 1813 is de bomschuit (zie afbeeldingen) “De Jonge Arij” uitgevaren voor de haringvangst. Een maand later nadert de schuit de kust van Noordwijk aan Zee, klaar om te landen. Dan blijkt de Noordwijkse bomschuit door een Engelse schoener (zie afbeeldingen) te worden belaagd, die probeert het Noordwijkse vissersschip te kapen. Schipper Leendert van der Wiel probeert juist al het mogelijke zijn schuit, met kostbare lading, aan de kust te zetten. Het hele dorp inclusief burgemeester Van Limburg Stirum loopt uit om dit kat- en muisspel te bekijken. Uiteindelijk slaagt Van der Wiel erin zijn bomschuit op een half uur afstand van het dorp op het strand te zetten. De Engelsen geven niet op, lossen enkele kanonschoten en sturen een sloep op de haringbom af. De burgemeester, vergezeld van vier gewapende Franse douaniers, spoedt zich naar de bomschuit, waar het vuur wordt geopend op de Engelsen. Na een gevecht van enige minuten keren de Engelsen om.

Leendert Engelsz van der WIEL, skipper and watchman, Bapt. Noordwijk 10-09-1752, died Noordwijk 20-04-1839 at the age of 86, son of Engel Arisz van der WIEL and Neeltje Pietersdr KAAK, ca. 1830: Hoofdstraat z91.

marriage (1) 25 years old Noordwijk 09-05-1778 to Grietje Cornelisdr van GOUWEN.

marriage (2) 63 years old Noordwijk 02-09-1816 to Immetje Jansdr van der PLAS, 46 years of age

From the first marriage : 9 children.

The name we know from the ship Beatrix Elizabeth first sailed by captain Vlieland and
in 1824 the Beatrix Elizabeth is sailed by L van der Wiel


The ship is a flat bottomship called a bom or bomship and could be towed on the beach instead of going into a harbour .No comments: