Friday, 28 August 2015

Siegardus Siegers en Maria PenninkhofBanns on the wedding of Jan Jansen Hollander en Catharina Fris.

Witnesses Siegardus Siegers en maria Penninkhof.transcriptie

Compareerden als vooren Jan Hollander van Amsterdam Gereform Oud 29 Jaar op Oostenburg.

Ouders Doot.

geassisteerd met Siegardus Siegers event als boven

Catharina Frits,van Leijden Gereformeerd oud 28 Jaar

woont als boven. Ouders Doot.geassisteeerd met Maria Penninkhof,woont als boven.

Versoeken hare drie Sondagse Uijtroepingen,omme ,naar deselve , den voortrouwe te solemneren,

en in alles te voltrekken,soverre daer anders gene wettige verhinderingevoor en valle

en naar dien Sij bij Waarheijt verklaeren,dat sij vrije personen waeren,en malkanderen in bloede niet en bestonden,waar door een Christelijk Huwelijk mochte verhindert worden,zijn hun hare geboden verwilliger

Jan Hollander

No comments: