Sunday, 30 August 2015

Siegerdus Ziegers

Siegerdus Ziegers  .There are many ways to spell his name .

Finally today , I detected the banns on the marriage of Maria Elisabeth Penninkhof and Jan Koeman.
She is then widow of Siegerdus Ziegers .

Maria Elisabeth Penninkhof and Siegardus Siegers are witnesses at the marriage of Jan Hollander and Catharina Frits ,the parents of Jerome Nicholas senior.burial of Sigerchis Siegers
ingeschrevene:listed
Siegers, Sigerchis
datum begrafenis:date burial
21-08-1787
begraafplaats:burial place
St. Anthonis Kerkhof Amsterdam
bronverwijzing:source
DTB 1205, p.136 en p.137
Begraafregisters voor 1811: NL-SAA-10631448


Banns on the marriage of Jan Koeman and Maria Elisabeth Penninkhof.
inschrijvingsdatum:registration date
15-04-1796
naam bruidegom:name groom
Koeman, Jan
naam bruid:name bride
Penninkhof, Maria Elisabeth
naam eerdere man:name former husband
Ziegers, Siegerdus
bronverwijzing:source
DTB 641, p.4
opmerkingen:notes
Huwelijksintekeningen van de KERK Amsterdam.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

So finally we found a relationship between the witnesses and slightly different names.
With this new clue ,we researched the Amsterdam database again.
We found That Siegardus Ziegers bought a house in Amsterdam 13th September 1786 .
transportakten voor 1811.
datum overdracht:date of transfer
13-09-1786
verkoper:seller
Korenhoef laast wed. Jacobus Jacobsz Bijl, Erven Annetje Hendriks
verkoper:seller
Kortenhoeff eerste wed. Pieter Pieterse Swart, Erven Annetje Hendriks
koper:buyer
Ziegers, Sigerdus
straatnaam:streetname
Oostenburgermiddenstraat
straatnaam in bron:name of streetname in source
Grote Oostenburgerstraat (ZZ)
omschrijving:description.
Ratbergen in de gevel, 1/2 huis en erf, voorbij de tweede dwarsstraat en het Oos
Wheel Mountains in the facade .1/2 house and yard past the Oostenburgerstraat.t


In stead of a nametag on the door or a visiting card In Holland the name of the house was on the facade.
Not only in word but also in pictures .
That way you could easely find a name or profession or shop even if you could not read.
The house that Sigardus bought was called Ratbergen,
Which translated means wheel mountains.
On the facade you see a wheel and three mountains .

Due to Napoleon all houses had to have a streetname and a housenumber by law.
The names of houses were no longer important.
But the stone with the wheel and the 3 mountains is still on the facade in Amsterdam this day.

In plaats van een naamplaatje op zijn deurpost of een visitekaartje met mikroskopische lettertjes voor een vensterruit, had men voorheen den ge- velsteen, die op een meer in 't oog loopende manier den naam aan wie er men noodig had verkondigde. Hoe duidelijk staat daar nog in de Nieuwstraat Ratbergen te lezen ; want voor den botterik, die niet lezen kon, is 't er in beeldschrift boven gezet: een rad boven drie bergen. Ieder dus, 't zij hij lezen geleerd had of niet, kon zonder navraag 's mans wo- ning vinden. Men beweere dus niet langer, dat in onze dagen alle dingen worden vergemakkelykt ('t woord is niet van ons); — onze vaderen hadden er in menig opzicht vrij wat beter slag van.

There are christenings in Amsterdam with Maria and  Sigardus as a witness.

kind /child
, Maria Elisabeth
doopdatum /christening
17-09-1777
kerk /church
Kerk De Pool
godsdienst /religion
Rooms-Katholiek
vader/ father
Poeltuijn, Jan
moeder /mother
Roesson, Elisabeth
getuige /witness
Zegers, Sigardus
getuige/ witness
Peuninkhof, Maria
bronverwijzing: source
DTB 357, p.81(folio 41), nr.11

----------------------
ind:Child
, Sigardus
doopdatum:christening
23-11-1779
kerk:church
Kerk De Pool
godsdienst: religion
Rooms-Katholiek
vader:father
Poeltuijn, Jan
moeder:mother
Rossouw, Elisabeth
getuige:witness
Segers, Sigardus
getuige:witness
Penninkhof, Maria
bronverwijzing:
DTB 357, p.93(folio 47), nr.17
Archief van de Burgerlijke Stand: 
---------------------
kind:child
, Anna Elisabeth Catharina
geboortedatum:date of birth
09-11-1804
doopdatum: christening
10-11-1804
kerk: church
Kerk De Zaaijer
godsdienst:religion
Rooms-Katholiek
vader: father
Weever, Gerardus
moeder:mother
Koeman, Maria Celesti
getuige:witness
Weever, Joannes Everardus
getuige:witness
Penninkhof, Maria Elisabeth
--------------------------

kind:child
 Maria Catharina
doopdatum:christening
18-05-1779
kerk:church
Mozes- en Aäronkerk
godsdienst:religion
Rooms-Katholiek
vader:father
Strenger, Gerrit
moeder:mother
Rebbetie, Maria Frans
getuige:witness
Siegers, Sigardus
getuige:witness
Penninghof, Maria Elisabeth
bronverwijzing:source
DTB 312, p.109(folio 55), nr.1

---------------------------------------------------------

kind:child
Ludovicus Andraeas
doopdatum:christening
01-12-1788
kerk:church
Kerk 't Boompje
godsdienst:religion
Rooms-Katholiek
vader:father
Moretz, Aloijsius
moeder:mother
Richardi, Christina
getuige:witness
Schouten, Andries
getuige:witness
Penninghof, Maria Elisabeth


More about shipwarf Oostenburg

No comments: